barut

listen to the pronunciation of barut
Türkçe - İngilizce
gunpowder; powder keg
gunpowder

They blew up the bridge with gunpowder. - Barutla köprüyü havaya uçurdular.

Do you know who invented gunpowder? - Barutu kimin icat ettiğini biliyor musun?

quick to anger person
(Askeri,Avcılık) gun powder
{i} powder

No man can know them, no hunter can shoot them, with powder and lead - Thoughts are free! - Hiçbir insan onları bilemez, hiçbir avcı barut ve kurşunla onları vuramaz. - Düşünceler özgürdür!

The Middle East is still considered a powder keg. - Orta Doğu hâlâ barut fıçısı olarak kabul ediliyor.

barut deposu
powder magazine
barut deposu
powder room
barut fabrikası
powder mill
barut fıçısı
1. powder keg. 2. powder keg, place where strife could break out at any moment
barut fıçısı
powder keg

The Middle East is still considered a powder keg. - Orta Doğu hâlâ barut fıçısı olarak kabul ediliyor.

barut fıçısı gibi
(place) which is a powder keg, where strife could break out at any moment
barut gibi
a) irascible, irritable, brusque b) bitter, acrid
barut gibi
1. irascible. 2. very sour; very bitter
barut hakkı
mil . powder charge
barut hakkı
charge
barut kesilmek
to fly into a rage, to hit the roof, to go off the deep end
barut kesilmek/olmak
to fly off the handle, go into a rage
barut kokusu gelmek
(for a battle) to be likely to happen
barut mavisi
slate blue
barut rengi
slate
barut veznesi
powder flask
ilave barut hakkı
(Askeri) increment
kara barut
(Askeri) gunpowder
kara barut
(Askeri) gun powder
kara barut
(Kimya) black-powder
ateşle barut bir arada/ yerde olmaz/durmaz
(Atasözü) It is dangerous to leave a young couple alone together
dumansız barut
smokeless powder
dumansız barut
melinite
ilave barut hakkı sayısı
(Askeri) increment number
ipek barut haklı kese
(Askeri) powder silk
itici barut
cordite
k purple kodlu barut
(Askeri) purple k powder
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Mc: Çabuk kızan, şiddet ve hiddete kapılan
(Osmanlı Dönemi) yun. Güherçile ile kükürt ve kömürden mürekkeb, alev alıcı bir maddedir ki, toz halinde olup, umumiyetle ateşli silahlarda ve taş kırmak gibi işlerde kullanılır
Ateşli silahla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı, katı madde
Potasyum nitrat, toz odun kömürü ve kükürt karışımı
barut esmeri
Koyu esmer renkte olan (kimse)
barut fıçısı
Barut koymaya, doldurmaya ve muhafaza etmeye yarayan kutu, fıçı
barut hakkı
Mermiyi istenilen uzaklığa atabilmek için gerekli barut gazı basıncını sağlamaya yetecek miktarda barut
barut kabağı
Barutluk
barut rengi
Koyu gri renk
barut