barut gibi

listen to the pronunciation of barut gibi
barut gibi