ayrıntılandırma

listen to the pronunciation of ayrıntılandırma
Türkçe - İngilizce
(Askeri) elaboration
ayrıntı
{i} detail

Would you explain it in more detail? - Onu daha ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz?

I don't know the details. - Ayrıntıları bilmiyorum.

ayrıntı
elaboration
ayrıntı
{i} particular

The instruction manual describes all the particulars of the camera. - Kılavuz kameranın tüm ayrıntılarını anlatmaktadır.

ayrıntı
circumstance
ayrıntı
detail drawing
ayrıntı
(Ticaret) ancillary
ayrıntı
specification
ayrıntı
touch
ayrıntılandırmak
(Dilbilim) break down
ayrıntı
shade
ayrıntı
elaborateness
ayrıntılandırmak
elaborate
ayrıntı
particulars

The instruction manual describes all the particulars of the camera. - Kılavuz kameranın tüm ayrıntılarını anlatmaktadır.

ayrıntı
technicality
ayrıntı
{i} nicety
ayrıntı
minutia

Let's try to focus on the big picture first. We can take care of the minutiae later. - Hadi ilk olarak büyük resme odaklanmayı deneyelim. Daha sonra ufak ayrıntılarla ilgilenebiliriz.

Türkçe - Türkçe

ayrıntılandırma teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Ayrıntı
(Hukuk) MÜFREDAT
Ayrıntı
incelik
Ayrıntı
epür
Ayrıntı
detay
ayrıntı
Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya
ayrıntı
Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat
ayrıntı
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, detay: "Az daha kuşku diyecektim herkes gibi
ayrıntı
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
ayrıntı
Bir ayrıntı sorunu ama, neylersiniz ki, dilin inceliği ayrıntılara dayanır."- H. Taner
ayrıntı
Oysa şüphe başka, kuşku başka şeydir
ayrıntılandırma