aylar

listen to the pronunciation of aylar
Türkçe - İngilizce
monthlong
months

After months of negotiations, the peace treaty was completed. - Aylar süren müzakerelerin ardından, barış antlaşması tamamlandı.

Some months have thirty days, others thirty one. - Bazı aylar otuz çeker, diğerleri otuz bir.

ay
moon
ay
{i} month
ay
Oh! (exclamation of surprise) : Ay, burada biri var! Oh, there is someone here
ay
Ouch! (exclamation of pain) : Ay, ayağım! Ouch, my foot!
ay
(30 gün) month
ay
earth's natural satellite; month
ay
lunar
ay
ouch!
ay
crescent
ay
(Bilgisayar) months
ay
(Bilgisayar) whoops
ay
(Bilgisayar) month of
gelecek aylar
coming months
ay
quarry
ay
solar month
ay
luna
ay
diana
Ay
the moon
üç aylar
three months
ay
lunisolar
ay
dichotomy
güdük aylar
the shorter months of the year
üç Aylar Islam
the months of Rajab, Sha'ban, and Ramazan
Türkçe - Türkçe

aylar teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

AY
(Osmanlı Dönemi) Bak: Ayât
Ay
ay dede
Ay
(Hukuk) MAH
Ay
(Hukuk) KAMER
ay
Birdenbire duyulan acı, ağrı veya şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz
ay
Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre
ay
Tembel hayvan da denilen ve hep ağaçların üstünde asılı olarak yaşayan memeli hayvan
ay
Dişsizler takımından memeli bir hayvan
ay
Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık 30 gün olarak kabul edilen süre
ay
Kesici dişsiz memeli hayvan, tembel hayvan
ay
Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz
ay
Yılın on iki bölümünden her biri
ay
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
ay
(Osmanlı Dönemi) mâh
üç aylar
Ay takviminde recep, şaban ve ramazan aylarına verilen toplu ad
İngilizce - Türkçe

aylar teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ay
evet
ay
hep
ay
muhakkak
ay
daima
ay
hay hay
ay
{i} olumlu oy
ay
kabul oy
ay
{i} kabul oyu
ay
z., bak. aye
aylar