ünlem

listen to the pronunciation of ünlem
Türkçe - İngilizce
interjection

Nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, articles, prepositions, conjunctions, and interjections are the parts of speech in English. - İsimler, zamirler, fiiller, sıfatlar, zarflar, makaleler, edatlar, bağlaçlar, ve ünlemler İngilizcede konuşma parçalarıdır.

In English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection. - İngilizcede dilin sekiz ana bölümü vardır:isim,fiil,sıfat,zarf,zamir,edat,bağlaç ve son olarak ünlem.

exclamation

This sentence ends with an exclamation mark! - Bu cümle bir ünlem işareti ile bitiyor!

This sentence needs more exclamation marks. - Bu cümlenin daha fazla ünlem işaretine ihtiyacı var.

exclamation, interjection
{g} interjection, exclamation, ejaculation, exclamatory word. ~ işareti exclamation point, exclamation mark
shoo
hi
shit
cheerio
farewell
bullshit
heigh
drat
goody
ave
lackaday
alack
hum
heck
heighho
{i} ejaculation
ditto
hooey
huzza
gramercy
avast
golly
avaunt
doggone
blime.y
byebye
halloo
heil
goddamn
humph
bully
howdy
nix
fiddlededee
hosanna
ünlem işareti
exclamation mark
ünlem ifade eden
exclamatory
ünlem işareti
exclamation point, exclamation mark
ünlem işareti
note of exclamation
ünlem işareti
point of exclamation
ünlem işareti
exclamation mark, exclamation point
ünlem niteliğinde olan
exclamatory
ünlem işareti
exclamation point
Türkçe - Türkçe
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb. Ünlem işareti
nida
ünlem işareti
Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konan bir noktalama işareti
ünlem