depo

listen to the pronunciation of depo
Türkçe - İngilizce
store

Don't do that!!! There's a computer at the drug store. - Onu yapmayın! İlaç deposunda bir bilgisayar var.

We stored the hay in the barn. - Biz samanı samanlıkta depoladık.

warehouse

Who was it that forgot to lock the door of the warehouse? - Deponun kapısını kilitlemeyi unutan kimdi?

There's a lot of dangerous stuff in this warehouse. - Bu depoda bir sürü tehlikeli şey var.

storage

Don't forget to take my things out of storage! - Eşyalarımı depodan çıkarmayı unutma.

Please ask the secretary to stock the office supplies in the storage room. - Lütfen sekreterden ofis malzemelerini, depo odasına stok etmesini isteyin.

storeroom

I forgot to lock the storeroom. - Depoyu kilitlemeyi unuttum.

I'm using this room as a storeroom. - Ben bu odayı bir depo olarak kullanıyorum.

depot

The shell fell into the ammunition depot, which provoked a series of explosions. - Kovan mühimmat deposuna düştü ve bir dizi patlama yarattı.

The shell fell into the ammunition depot, which provoked a series of explosions. - Kabuk mühimmat depolarına düştü ve bir dizi patlamalar yarattı.

storehouse

He has a great storehouse of knowledge about historical details but I seriously doubt that's of any use in life. - Onun tarihsel ayrıntılar hakkında büyük bir bilgi deposu var fakat hayatta onun bir işe yaradığından cidden süphe duyuyorum.

We are the first nation to starve to death in a storehouse that's overfilled with everything we want. - İstediğimiz her şey ile tıka basa dolu olan bir depoda açlıktan ölen ilk milletiz.

repository

An Encyclopedia is a repository of knowledge and wisdom. - Bir Ansiklopedi, bilgi ve bilgeliğin bir deposudur.

(Tıp) ware house
sediment
(Tekstil) stock

Please ask the secretary to stock the office supplies in the storage room. - Lütfen sekreterden ofis malzemelerini, depo odasına stok etmesini isteyin.

collecting tank
bunker
goods shed
(Arılık) stores
storage bin
(Askeri) storage building
(Ticaret) store-house
cellar
packing house
goods yard
repertory
(açık) yard
spike
warehouse, store
entrepot
depot; warehouse, store; tank, reservoir
receptacle
tank

I'd like a full tank of regular unleaded. - Bir depo kurşunsuz normal istiyorum.

When I filled my tank with gasoline this morning, it cost ¥135 per liter which is $6.55 per gallon. - Bu sabah depomu benzinle doldurduğumda, litresi 135 yene mal oldu yani galonu 6.55 dolar.

reservoir

The town is supplied with water from a reservoir in the hills. - Kasaba tepedeki bir depodaki su ile beslenir.

slang a living storehouse of knowledge (teacher)
1.depot
stock room
depository
deposit

We'd like a deposit of $50. - Biz 50 dolar depozito istiyoruz.

You have to give three months' rent as a deposit. - Depozito olarak üç aylık kira vermelisiniz.

inventory
magazine
safe custody
depositary
storages
auxiliary storage
wareroom
cellarage
chandler
depositarytory
{i} stockroom
depo adı
(Bilgisayar) repository name
depo alacağı
(Askeri) due in
depo ardiye ambar
(Ticaret) warehouse
depo borcu
(Askeri) due out
depo edilmiş
stock
depo etme
(Ticaret) warehousing
depo etme
(Ticaret) storage
depo etmek
reservoir
depo kapasitesi
(Elektrik, Elektronik) storage capacity
depo malları
stock
depo tahsis etmek
(Elektrik, Elektronik) allocate
depo ücreti
storage
depo-provera
(Pisikoloji, Ruhbilim) depo-provera
depo etmek
store up
depo ampul
(Tıp) depot ampoule
depo bakımı
(Askeri) base maintenance
depo bankası
(Ticaret) custodian bank
depo borusu
(Otomotiv) tank pipe
depo boşaltma
(Elektrik, Elektronik) storage dump
depo cihazı
(Elektrik, Elektronik) storage device
depo defteri
(Ticaret) warehouse books
depo doldurma
(Elektrik, Elektronik) storage fill
depo elemanı
(Elektrik, Elektronik) storage element
depo enjeksiyon
(Tıp) depot injection
depo erişme süresi
(Elektrik, Elektronik) storage access time
depo etmek
to store, to lay sth up
depo etmek
to store
depo eğitimi
(Askeri) armoury training
depo hacmi
tank storage
depo hastalığı
(Tıp) depot disease
depo hesabı
warehouse account
depo hücresi
(Elektrik, Elektronik) storage cell
depo içi
(Tıp) intracisternal
depo kaldırıcısı
storecrane
depo kapağı
(Otomotiv) fuel lid
depo kayıt yeri
(Elektrik, Elektronik) storage register
depo kirası
warehouse rent
depo memuru
(Ticaret) warehouse keeper
depo memuru
(Ticaret) ware keeper
depo mevcudu
stock, stock on hand
depo muhasebesi
warehouse accounting
depo planı
(Askeri) planograph
depo pompa birimi
(Askeri) tank pump unit
depo preparat
depot preparation
depo rizikosu
(Ticaret) warehouse risk
depo seviyesi bakım
(Askeri) depot-level maintenance
depo seviyesi bakım
(Askeri) depot level maintenance
depo seviyesinde onarılabilir
(Askeri) depot-level repairable
depo sigortası
stock policy
depo sorumlusu
(Ticaret) storehouse supervisor
depo takip kodu
(Gıda) stock keeping unit code
depo teslimi
ex-store
depo teslimi
(Ticaret) ex-works
depo tortusu
tankage
depo çalışanları
warehouse employees
depo çemberi
fuel tank strap
depo çevrimi süresi
(Elektrik, Elektronik) storage cycle time
askeri depo
(Askeri) arsenal
depolar
stores
ikincil depo
secondary storage
ön depo
(Denizbilim) bunker
ABD Kara Kuvvetleri ana depo komutanlığı
(Askeri) major United States Army reserve commands
depo etmek
(Fiili Deyim ) lay in
depo etmek
store
genel depo
(Askeri) general depot
kule tipinde soğuk depo
high rise cold store
limitli depo hesabı
(Askeri) limited depository account
muhtemel boş depo sahası
(Askeri) potential vacant space
plastik uç depo
(Otomotiv) plastic end tank
sekonder depo
(Otomotiv) secondary container
silindirik depo
cylindrical tank
toprak depo
earth tank
umumi depo
etape
yarı römorka monte edilmiş bez depo
(Askeri) semi-trailer mounted fabric tank
yatay depo
horizontal tank
yedek depo
feed tank
yedek depo
(Askeri,Teknik) auxiliary storage
yüksek depo
elevated storage
üst depo
upper tank
Türkçe - Türkçe
Bir malın toptan satıldığı ve çokça bulunduğu yer: "Ben depoya güzel bir portatif eczane ısmarlayacağım."- M. Yesarî
Ordu mallarının saklandığı, bakımlarının yapıldığı yer
Reasürans yada sigorta sözleşmelerinde, sözleşmeyi yapanlardan herhangi birinin, sonra karşı tarafa iade etmek şartıyla tuttuğu prim
Bir malın toptan satıldığı ve çokça bulunduğu yer
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
deppoy
(Osmanlı Dönemi) HAZNE
magazin
depo etmek
Yığmak, biriktirrnek
depo