are equivalent phrases

listen to the pronunciation of are equivalent phrases
İngilizce - Türkçe

are equivalent phrases teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

worth
değer

Bu konu tartışılmaya değer. - That topic is worth discussing.

Bu kitabın okumaya değer olacağını düşünüyor musun? - Do you think this book is worth reading?

worth
değmek
worth
sahibi
worth
değerli

Bir arkadaş az sayıda hazine kadar çok değerlidir. - Few treasures are worth as much as a friend.

Bunun ne kadar değerli olduğunu düşünüyorsun? - How much do you think this is worth?

worth
kadir
worth
{s} değerinde

Yeni evrak sistemi 4.000$ değerinde. - The new document system is worth $4,000.

Bir resim, bin sözcük değerindedir. - An image is worth a thousand words.

worth
{i} kıymet, değer: It's of very little worth. Kıymeti pek az. Give me five hundred thousand liras' worth of cheese. Bana beş yüz bin liralık
worth
{i} değerli şey
worth
{s} layık

Layık olduğunu düşündüğümüz kimseyi seçeceğiz. - We will elect whoever we believe is worthy.

Mary güveninize layık değildi. - Mary was not worthy of your trust.

worth
(sıfat) değer, layık, bedel, değerinde
worth
(isim) değer, bedel, değerli şey
İngilizce - İngilizce
worth
are equivalent phrases

  Heceleme

  are e·qui·va·lent phrases

  Türkçe nasıl söylenir

  ır îkwîvılınt freyzız

  Telaffuz

  /ər əˈkwəvələnt ˈfrāzəz/ /ɜr ɪˈkwɪvələnt ˈfreɪzəz/

  Günün kelimesi

  senescent