all that

listen to the pronunciation of all that
İngilizce - Türkçe
o kadar çok

Tom o kadar çok dürüst değil. - Tom isn't all that honest.

Tom o kadar çok başarılı değil. - Tom hasn't been all that successful.

öylesine
very
zilzurna

We got very drunk. - Zilzurna sarhoş olduk.

very
tümüyle

I am very against the legalisation of drugs - Uyuşturucuların yasalaşmasına tümüyle karşıyım.

very
köp

Bir dachshund uzun gövdesi ve kısa bacakları olan bir Alman köpeğidir. - A dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.

Köpeklere çok düşkündür. - She is very fond of dogs.

very
tam

He left his last job for very this reason - İşinde tam bu yüzden ayrıldı.

O, tam çalma anında tespit edildi. - He was detected in the very act of stealing.

Tam sonuna kadar vazgeçme. - Never give up till the very end.

very
cüda
very
ta kendisi

You are the very definition of love - Sen aşkın ta kendisisin.

very
çok

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

Bunlar çok eski kitaplar. - These are very old books.

very
pek

Tom'un pek çok arkadaşı yok. - Tom doesn't have very many friends.

Yemek hakkında pek müşgülpesent değilim. - I'm not very particular about food.

very
en

Those were his very last words - Bunlar onun en son sözleriydi.

very
aynı

Marcus had scratched a door; the very one I had just entered moments ago, with a pen that had run out of ink - Marcus birkaç dakika önce girmiş olduğum aynı kapıyı mürekkebi tükenmiş bir kalemle çizdi.

O sadece bir doktor değil, aynı zamanda çok ünlü bir roman yazarıdır. - Not only was he a doctor, he was also a very famous novelist.

Aynı hatayı tekrar yaptın. - You have made the very same mistake again.

very
yaman
all my
herime
all my
herim
very
Marriage is the very thing for you Evlilik se
very
(sıfat) tam, bile, sırf, salt, mutlâk, çok, gerçek, aynı, özel
very
kati

This is the very proof of God's grace - Bu Tanrı'nın lütfunun kati kanıtıdır.

Leyla ve Sami çok korkunç bir katil çiftiydi. - Layla and Sami were a very gruesome couple of killers.

Seri katillerin çoğu, çocukluklarında şiddete maruz kalmışlardır, ama çocukluklarında şiddete maruz kalan çok az insan, sonradan seri katil olmuştur. - Most serial killers have experienced brutal childhoods, but very few people who experienced brutal childhoods later become serial killers.

very
{s} salt

O salt melodi bana gençliğimi hatırlattı. - That very tune reminded me of my adolescence.

very
{s} bile

Makyajsızken bile çok hoş. - Even without makeup, she's very cute.

O, makyaj yapmadığı zaman bile, o çok güzeldir. - Even when she's not wearing makeup, she's very beautiful.

very
hususi
very
çok, pek, gayet: very good çok iyi. very warm pek sıcak. He speaks English very well. İngilizceyi gayet iyi konuşuyor
İngilizce - İngilizce
possessing remarkable social acumen (also, all that and a bag of chips)

She's all that and a bag of chips; also as in the title of an American children's sketch comedy television program, made by Nickelodeon.

very

We do not have all that much time to finish.

everything that; special, extraordinary, superior (Slang)
all that

  Türkçe nasıl söylenir

  ôl dhıt

  Telaffuz

  /ˈôl ᴛʜət/ /ˈɔːl ðət/

  Etimoloji

  [ 'ol ] (adjective.) before 12th century. Middle English all, al, from Old English eall; akin to Old High German all all.

  Videolar

  ... And that's really all that it is. ...
  ... Just wanted to cover all that. ...

  Günün kelimesi

  inferno