alevli

listen to the pronunciation of alevli
Türkçe - İngilizce
blazing
in flames
in flames, flaming, blazing, aflame
flaming
aflame
on fire
furious, violent
in flames, flaming
ablaze
flashy
alev
flame

The house was in flames. - Ev alevler içindeydi.

The wind fanned the flames. - Rüzgar alevleri körükledi.

alevli kaplama
flame plating
alev
{i} fire

The henhouse caught fire, but the chickens escaped. - Kümes alev aldı ama tavuklar kaçtı.

Both vehicles caught fire. - Her iki araç da alev aldı.

alev
grassfire
alev
blaze

The sun goes down in a wild blaze of color. - Güneş vahşi bir renk aleviyle batıyor.

Tom's anger blazed out suddenly. - Tom'un öfkesi aniden alevlendi.

alev
{i} flare
alev
flamethrowers
alev
spunk
alev
pennant (on a lance)
alev
flame, blaze yalım, yalaz, alaz
alev
{i} pennant
Türkçe - Türkçe
Alevi olan, alevlenmiş. Şiddetli, hararetli
Alevi olan, alevlenmiş
Şiddetli, hararetli
ALEV
(Osmanlı Dönemi) Ateşten çıkan parlak ve yanar hava
ALEV
(Osmanlı Dönemi) Mızrak ucuna takılan küçük bayrak, flama
Alev
(Osmanlı Dönemi) ZEBANE
Alev
yalaza
Alev
alaz
Alev
yalın
Alev
alaf
Alev
yalaz
Alev
yalım
Alev
alamaç
alev
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule
alev
Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama
alev
Ateş, sıcaklık, kıvılcım
alev
Ateş, sıcaklık, kıvılcım: "İşte şimdi damarlarımda bu iksirin alevleri dolaşıyor."- H. R. Gürpınar
alev
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz, şule
alev
Aşk ateşi
alevli