alışkanlıklar

listen to the pronunciation of alışkanlıklar
Türkçe - İngilizce
habit

Cats show emotional habits parallel to those of their owners. - Kediler sahiplerininkine paralel duygusal alışkanlıklar gösterir.

I think you should change your eating habits. - Yeme alışkanlıklarını değiştirmen gerektiğini düşünüyorum.

ways
alışkanlık
habit

I think that our living together has influenced your habits. - Sanırım birlikte yaşamamız senin alışkanlıklarını etkiledi.

I think that our living together has influenced your habits. - Sanırım birlikte yaşamamız alışkanlıklarını etkiledi.

alışkanlık
{i} custom

Did you ever hear of such a strange custom? - Hiç böyle garip bir alışkanlık duydunuz mu?

alışkanlık
{i} routine

Tom never varies his routine. - Tom asla alışkanlıklarını değiştirmez.

alışkan
used to
alışkanlık
use
alışkan
accustomed
alışkan
used (to)
alışkanlık
vice

I have vices, but gambling isn't one of them. - Benim kötü alışkanlıklarım var fakat kumar onlardan biri değil.

Tom says he has no vices. - Tom kötü alışkanlıkları olmadığını söylüyor.

alışkanlık
ritual
alışkanlık
habit, custom, wont; addiction
alışkan
lighter
alışkan
kindling
alışkanlık
addiction

Smoking is no habit but an addiction. - Sigara içmek bir alışkanlık değil ama bir bağımlılıktır.

Smoking is not a habit; it's an addiction. - Sigara içmek alışkanlık değildir; bir bağımlılıktır.

alışkanlık
rote
alışkanlık
habituation
alışkanlık
wont

Wine is wont to show the mind of man. - Şarap, insanın aklını göstermek için alışkanlıktır.

alışkanlık
second nature
alışkanlık
habitude
alışkanlık
habit of
alışkan
habituated with regards to
alışkan
accustomed to
alışkan
used (to), accustomed (to)
alışkanlık
praxis
alışkanlık
{i} practice
alışkanlık
force of habit
alışkanlık
{i} consuetude
alışkanlık
familiarity (with a person)
alışkanlık
familiarity
Türkçe - Türkçe

alışkanlıklar teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Alışkanlık
ünsiyet
alışkan
Alışkın
alışkanlık
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy: "... devlet, gençleri ... kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır."- Anayasa
alışkanlık
İç ve dış etkilerle davranışların tekrarlanması, hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren, şartlanmış davranış
alışkanlık
Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet. İç ve dış etkilerle davranışların tekrarlanması, hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren, şartlanmış davranış
alışkanlık
Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet
alışkanlık
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy
alışkanlıklar