agitated, tense, anxious, apprehensive; of or relating to the nerves

listen to the pronunciation of agitated, tense, anxious, apprehensive; of or relating to the nerves
İngilizce - Türkçe

agitated, tense, anxious, apprehensive; of or relating to the nerves teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nervous
{s} asabi

Hiç de asabi değilim. - I'm not nervous at all.

Ben bir anlamda asabiyim. - I am nervous in a sense.

nervous
{s} sinirli

Sinirli bir kişi bu iş için uygun olmaz. - A nervous person will not be fit for this job.

Çok sinirli olmak zorunda değilsin. - You don't have to be so nervous.

nervous
{s} gergin

O bu konuda gergin olabilir. - He is nervous about it.

Fazla gergin görünmemeye çalış. - Try not to look so nervous.

nervous
{s} sinir

Sinirli bir kişi bu iş için uygun olmaz. - A nervous person will not be fit for this job.

Merkezî sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilikten oluşur. - Central nervous system consists of brain, cerebellum, medulla oblongata and spinal cord.

nervous
{s} ürkek

Tom'un ürkekliği fark edilebiliyordu. - Tom's nervousness was noticeable.

Tom gerçekten utangaç ve ürkekti. - Tom was really shy and nervous.

nervous
endişeli

Tom biraz sinirli ve endişeli görünüyor. - Tom looks somewhat nervous and apprehensive.

nervous
{s} sinirsel

Yeni çocuğun sinirsel bir kekemeliği vardı. - The new boy had a nervous stammer.

nervous
asabiyet

Tom asabiyetini saklamaya çalıştı. - Tom tried to hide his nervousness.

nervous
sinirlere ilişkin
nervous
heyecanlı

Ben kaygılı ve heyecanlıyım. - I'm nervous and excited.

Tom sinirli ve heyecanlı. - Tom is nervous and excited.

nervous
nevrasteni nervous impulse tıb
nervous
asabi tembih
nervous
(Tıp) Sinire ait, nervosus
nervous
sinirde uyarma
nervous
nervous prostration sinir argınlığı
nervous
çekingen
İngilizce - İngilizce
{s} nervous
agitated, tense, anxious, apprehensive; of or relating to the nerves