adaletsiz

listen to the pronunciation of adaletsiz
Türkçe - İngilizce
unjust

Life is so unjust sometimes. - Hayat bazen çok adaletsizdir.

If this ideology is racist, colonialist, and unjust, then I think that's what it must be called. You have to call a spade a spade. - Eğer bu ideoloji ırkçı, sömürgeci ve adaletsizse, o zaman söylenmesi gereken şey budur. Dobra dobra konuşmak zorundasın.

unrighteous
iniquitous
inequitable
unjust,inequitable
unjust, inequitable
adalet
{i} justice

It is justice, and not might, that wins in the end. - Sonunda kazanacak olan güç değil adalettir.

This figure is supposed to represent Marilyn Monroe, but I don't think it does her justice. - Bu figürün Marilyn Monroe'yu temsil ettiği varsayılır, ama onun adaletini temsil ettiğini sanmıyorum.

adalet
fairness
adalet
{i} reason
adalet
impartialness
adalet
(Politika, Siyaset) equilibrium
adalet
(Latin) justitia
adalet
justness
adalet
equity
Adalet
(Kanun) aequitas
adalet
justice; equity
adalet
equitableness
adalet
equity. A
adalet
the courts
adalet
equitable
adalet
just

Justice in this country is a bit of a double standard: there is the justice of the poor and the justice of the rich. - Bu ülkede adalet biraz çifte standartlıdır: fakirlerin adaleti ve zenginlerin adaleti.

Justice without mercy is cruelty; mercy without justice is the mother of dissolution. - Merhametsiz adalet zulümdür, adaletsiz merhamet yok olmanın anasıdır.

hayat adaletsiz
life is unfair
Türkçe - Türkçe
Adalete aykırı düşen veya adaleti olmayan
Adalet
hak
ADALET
(Osmanlı Dönemi) Zulüm etmemek. Herkese hakkını vermek ve lâyık olduğu muâmeleyi yapmak. Mahkeme. Hak kanunlarına uygunluk. Haksızları terbiye etmek. İnsaf. Mâdelet. Dâd. Cenab-ı Hakk'ın emrini emrettiği şekilde tatbik etmek. Suçluya Allah'ın emrini icra etmek.Adâlet iki şıktır. Biri mübet, diğeri menfidir. Müsbet ise; hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adâlet; bu dünyada bedahet derecesinde ihâtası vardır. Çünkü her şeyin istidat lisaniyle ve ihtiyac-ı fıtrî lisaniyle ve ıztırar lisaniyle Fâtır-ı Zülcelâl'den isted
ADALET
(Hukuk) Herkesin hakkını tanıma; karşılıklı zıt yararlar arasında hakka uygun olan eşitlik ve denge
Adâlet
(Osmanlı Dönemi) MUADELE
Adâlet
(Osmanlı Dönemi) KAVAM
adalet
(Osmanlı Dönemi) doğruluk, hakkaniyet
adalet
Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması
adalet
Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme: "Germiyan'da Süleyman Şahımız adaletle hüküm sürer."- F. F. Tülbentçi
adalet
Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları
adalet
Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme
adalet
alışmaktır."- Anayasa
adalet
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
adalet
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe: "Devletin temel amaç ve görevleri ... kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya
adaletsiz