overpressure

listen to the pronunciation of overpressure
İngilizce - Türkçe
(Askeri,Teknik) fazla basınç
aşırı basınç
{i} aşırı tazyik
overpressure factor
(Telekom) aşırı gerilim katsayısı
overpressure meter
aşırı basınç ölçer
overpressure protection
aşırı basınç koruması
peak overpressure
(Askeri) AZAMİ YÜKSEK BASINÇ: Belirli bir mevkideki azami yüksek basınç değeri. Genellikle, şok (veya infilak) dalgasının bu mevkiye ulaştığı andaki değeridir. Ayrıca bakınız: "shock wave"
İngilizce - İngilizce
To subject to a high pressure
excess or markedly elevated pressure, especially a transient high pressure due to a shock wave

Figure 5-19 shows a breather valve that carries separately a direct-loaded vacuum relief value and an overpressure relief valve.

Formation pressure in excess of hydropressure
a transient air pressure greater than the surrounding atmospheric pressure; "the overpressure of the blast kills by lethal concussion"
the increase in atmospheric pressure at a point when the blast pressure wave arrives at that point
Excessive pressure or urging
The transient pressure, usually expressed in pounds per square inch, exceeding the ambient pressure, manifested in the shock (or blast) wave from an explosion The variation of the overpressure with time depends on the energy yield of the explosion, the distance from the point of burst, and the medium in which the weapon is detonated The peak overpressure is the maximum value of the overpressure at a given location and is generally experienced at the instant the shock (or blast) wave reaches that location See Shock wave
a transient air pressure greater than the surrounding atmospheric pressure; "the overpressure of the blast kills by lethal concussion
increased atmospheric pressure (positive overpressure), followed by a wave of decreased atmospheric pressure (negative overpressure), produced around the origin of an explosive or violent detonation
excess or markedly elevated pressure
overpressure