adımla

listen to the pronunciation of adımla
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) step into
(Bilgisayar) step

I quickened my steps to catch up with her. - Ona yetişmek için adımlarımı hızlandırdım.

The hallway is slippery, so watch your step. - Hol kaygan, bu yüzden adımlarına dikkat et.

{f} pace

When it started to get dark, I quickened my pace. - Karanlık olmaya başladığında, ben adımlarımı hızlandırdım.

adım
step

That's one small step for a man, one giant leap for mankind. - Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır.

I quickened my steps to catch up with her. - Ona yetişmek için adımlarımı hızlandırdım.

adımla ölçmek
pace
adımla ölçmek
pace off
adımla ölçmek
pace out
uygun adımla yürüyüş
March
adım
clip
adım
(Bilgisayar) length of lay
adım
tread
adım
footstep

Sami thought about following in Dad's footsteps at medical school. - Sami, babasının tıp okulundaki adımlarını takip etmeyi düşündü.

Sami followed in his brother's footsteps. - Sami erkek kardeşinin adımlarını izledi.

adım
pace

The traffic crept along at a snail's pace. - Trafik adım adım ilerledi.

When it started to get dark, I quickened my pace. - Karanlık olmaya başladığında, ben adımlarımı hızlandırdım.

adım
{i} stepping

You're stepping into dangerous territory. - Tehlikeli alana adım atıyorsun.

adım
remove
adımlamak
pace
adım
pas
adımlamak
step
adım
{i} foot

I wish I'd never stepped foot in this house! - Keşke bu eve adım atmasaydım!

Whatever you're doing, starting off on the right foot is essential. - Ne yaparsan yap,doğru adımla başlamak kaçınılmazdır.

adım
step, footstep; pace; (vida) pitch
adım
(Nükleer Bilimler) pitch

Tom has perfect pitch. - Tom'un mükemmel adımı var.

adım
tempo
adım
the clearance between two meshing gears
adım
step (in walking)
adım
pace, length of one stride (measure)
adım
footstep; pace
adım
step (in carrying out a plan)
adımlamak
pace out
adımlamak
{f} walk
adımlamak
step out
adımlamak
{f} tread
adımlamak
pace off
adımlamak
step off
adımlamak
to pace
adımlamak
to pace (a place) off, measure (a place) by pacing it off
koşar adımla
at the double
adımla