a value passed to a function (see parameter)

listen to the pronunciation of a value passed to a function (see parameter)
İngilizce - Türkçe

a value passed to a function (see parameter) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

argument
argüman

Onun argümanı gerçeklere dayalıydı. - His argument was based on facts.

Argüman eksiklerle doludur. - The argument is full of holes.

argument
sav

Savaş için bir kanıt sundu. - He presented an argument for the war.

Avukat savunmada niçin kaybetti? - Why did the lawyer lose in the argument?

argument
tartışma

Benim tartışmayı destekleyecek adil bir miktar bilimsel veriyi sıralayacağım - I will marshal a fair amount of scientific data to support my argument.

Onların tartışması sonunda berabere bitti. - Their argument eventually ended in a draw.

argument
{i} kanıt

Savaş için bir kanıt sundu. - He presented an argument for the war.

argument
{i} iddia

Onun iddiası gerçeklere dayalı değildi. - Her argument was not based on facts.

Bu fikir benim iddiamın temelidir. - This idea is the basis of my argument.

argument
hüccet
argument
(Bilgisayar) değişken
argument
yargılama
argument
(Dilbilim) katılan
argument
atışma
argument
akıl yürütme
argument
(Dilbilim) öznelik
argument
anlaşmazlık
argument
münakaşa
argument
düşünme
argument
{i} konu

O tartışmayı yaptığımızdan beri Tom benimle konuşmadı. - Tom hasn't talked to me since we had that argument.

Bu tartışma etkili konuşma sanatından başka bir şey değil. - This argument is pure rhetoric.

argument
müzakere
argument
bağımsız değişke argüman
İngilizce - İngilizce
argument
a value passed to a function (see parameter)