a sudden or momentous change in a situation

listen to the pronunciation of a sudden or momentous change in a situation
İngilizce - Türkçe

a sudden or momentous change in a situation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

revolution
devrim

Devrim yeni bir çağ getirdi. - The revolution brought in a new era.

Devrim konseyi strateji planlamak için toplandı. - The revolutionary council met to plan strategy.

revolution
{i} ihtilal

Hükümet, ihtilalle devrildi. - The government was overthrown in a revolutionary coup.

revolution
bir gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
dönü
revolution
dönüm
revolution
tur
revolution
devir
revolution
devir süresi
revolution
revol
revolution
{i} gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
{i} köklü değişiklik
revolution
hal ve kıyafetlerin değişmesi
revolution
fikir devrimi
revolution
devre
revolution
(isim) devir, devrim, ihtilal, deveran, köklü değişiklik, gezegenin güneş etrafında dönmesi
İngilizce - İngilizce
revolution
a sudden or momentous change in a situation

  Heceleme

  a sud·den or mo·men·tous change in a si·tu·a·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ı sʌdın ır mōmentıs çeync în ı sîçueyşın

  Telaffuz

  /ə ˈsədən ər mōˈmentəs ˈʧānʤ ən ə ˌsəʧo͞oˈāsʜən/ /ə ˈsʌdən ɜr moʊˈmɛntəs ˈʧeɪnʤ ɪn ə ˌsɪʧuːˈeɪʃən/

  Günün kelimesi

  sansculotte