a sudden and complete failure; an utter failure of any kind; a breakdown

listen to the pronunciation of a sudden and complete failure; an utter failure of any kind; a breakdown
İngilizce - Türkçe

a sudden and complete failure; an utter failure of any kind; a breakdown teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

collapse
yığılmak
collapse
{i} çöküş

Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle ​​sona erdi. - The Cold War ended with the collapse of the Soviet Union.

MİT, 2030 yılına kadar küresel ekonomik çöküş öngördü. - MIT has predicted global economic collapse by 2030.

collapse
(to) daraltmak
collapse
güçten düşmek
collapse
(Bilgisayar) daralt
collapse
bunalım
collapse
başarısızlığa uğramak
collapse
düşmek
collapse
bayılmak
collapse
yıkılma

Eski köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. - The old bridge is in danger of collapse.

collapse
çök

Tom ısıdan dolayı çöktü. - Tom collapsed because of the heat.

Ev bir depremde çöktü. - The house collapsed in an earthquake.

collapse
{f} başarısız olmak
collapse
{i} kolaps
collapse
{i} suya düşme
collapse
{f} suya düşmek
collapse
(Tıp) Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi
collapse
çökertmek
collapse
(Biyoloji) kollaps
collapse
{f} cesaretini yitirmek
İngilizce - İngilizce
collapse
a sudden and complete failure; an utter failure of any kind; a breakdown

    Heceleme

    a sud·den and com·plete failure; an ut·ter fail·ure of a·ny kind; a break·down

    Telaffuz