a strong pulling or drawing back; withdrawal

listen to the pronunciation of a strong pulling or drawing back; withdrawal
İngilizce - Türkçe

a strong pulling or drawing back; withdrawal teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

revulsion
iğrenti
revulsion
tiksinti
revulsion
tiksinme
revulsion
kuvvetli tepki
revulsion
sapma
revulsion
(düşüncelerde/görüşlerde/vb.) ani değişiklik
revulsion
değişiklik/tiksinti
revulsion
{i} hastalığın diğer organa müdahale ile tedavisi
revulsion
{i} ani değişiklik
revulsion
duygularda ani ve kuvvetli değişiklik
revulsion
şiddetli çekilme
revulsion
(Tıp) Yüzeyel tahrişle kan çıkarma, derin dokulardaki iltihabi durumu ortadan kalıdrma amacıyla o bölge derisi üzerinden ,çeşitli yöntemlerle kan çekme
revulsion
(isim) ani değişiklik, tepki, duyguların birden değişmesi, iğrenme, uzaklaşma, uzaklaştırılma, hastalığın diğer organa müdahale ile tedavisi
revulsion
{i} uzaklaşma
revulsion
(Tıp) An his değişmesi (sevginin nefrete dönüşü gibi)
revulsion
{i} iğrenme
revulsion
{i} uzaklaştırılma
revulsion
{i} tepki
İngilizce - İngilizce
revulsion
a strong pulling or drawing back; withdrawal