related, connected, similar

listen to the pronunciation of related, connected, similar
İngilizce - Türkçe

related, connected, similar teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

akin
{s} benzer, yakın: Her speech is akin to poetry. Söyledikleri şiire benziyor
akin
benzer
akin
yakın
akin
hısım olan
akin
okşar
akin
akraba olan
akin
{s} akraba

Bufalo, öküzle akrabadır. - A buffalo is akin to an ox.

akin
{s} benzeyen
İngilizce - İngilizce
{s} akin
related, connected, similar