a slit is a long narrow cut. make a slit in the stem about half an inch long

listen to the pronunciation of a slit is a long narrow cut. make a slit in the stem about half an inch long
İngilizce - Türkçe

a slit is a long narrow cut. make a slit in the stem about half an inch long teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

slit
{i} yarık
slit
ince ve dar
slit
yırtmaçlı
slit
yarmak
slit
uzunluğuna kesmek
slit
dar aralık
slit
(Tıp) Uzunluğuna seyreden yarık ve kesit, dar açıklık
slit
{f} yarılmak
slit
düz ve uzun yarık açmak
slit
kes

Tom ve onun arkadaşları on bir erkek ve kadının boğazlarını kesti. - Tom and his buddies slit the throats of eleven men and women.

Tom kendi boğazını kesti. - Tom slit his own throat.

slit
(fiil) yarmak, kesmek (uzunluğuna), yırtmak, sökmek, yarılmak, yırtılmak, sökülmek
slit
{i} yarık,yarık
slit
{i} yırtmaç
slit
dar ve uzun delik
slit
kısık
slit
düz ve uzun yarık
slit
{f} kesmek (uzunluğuna)
slit
{f} sökmek
İngilizce - İngilizce
slit
a slit is a long narrow cut. make a slit in the stem about half an inch long