a severe deviation from an expected pattern or constant

listen to the pronunciation of a severe deviation from an expected pattern or constant
İngilizce - Türkçe

a severe deviation from an expected pattern or constant teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fluctuation
tereddüt
fluctuation
sürekli değişim
fluctuation
inip çıkma
fluctuation
(Denizbilim) dalgalanım
fluctuation
çalkantı
fluctuation
dalgalanma
fluctuation
düzensiz değişim
fluctuation
değişim
fluctuation
{i} tic. dalgalanma
fluctuation
{i} bocalama
fluctuation
{i} yükselip alçalma; inip çıkma
fluctuation
{i} değişme
fluctuation
{i} oynama
fluctuation
{i} tereddüd
fluctuation
{i} kararsızlık
fluctuation
(Tıp) Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi
fluctuation
(isim) dalgalanma, değişip durma, oynama, tereddüd, bocalama, kararsızlık
İngilizce - İngilizce
fluctuation
a severe deviation from an expected pattern or constant

  Heceleme

  a se·vere de·vi·a·tion from an expected pat·tern or con·stant

  Türkçe nasıl söylenir

  ı sıvîr divieyşın fırm ın îkspektıd pätırn ır känstınt

  Telaffuz

  /ə səˈvər ˌdēvēˈāsʜən fərm ən əkˈspektəd ˈpatərn ər ˈkänstənt/ /ə səˈvɪr ˌdiːviːˈeɪʃən fɜrm ən ɪkˈspɛktəd ˈpætɜrn ɜr ˈkɑːnstənt/