a returning motion, rotation, turn change of government in a state

listen to the pronunciation of a returning motion, rotation, turn change of government in a state
İngilizce - Türkçe

a returning motion, rotation, turn change of government in a state teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

revolution
devrim

Devrim konseyi strateji planlamak için toplandı. - The revolutionary council met to plan strategy.

Meksika'da bir devrim patlak verdi. - A revolution broke out in Mexico.

revolution
{i} ihtilal

Hükümet, ihtilalle devrildi. - The government was overthrown in a revolutionary coup.

revolution
bir gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
dönü
revolution
dönüm
revolution
tur
revolution
devir
revolution
devir süresi
revolution
revol
revolution
{i} gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
{i} köklü değişiklik
revolution
hal ve kıyafetlerin değişmesi
revolution
fikir devrimi
revolution
devre
revolution
(isim) devir, devrim, ihtilal, deveran, köklü değişiklik, gezegenin güneş etrafında dönmesi
İngilizce - İngilizce
{n} revolution
a returning motion, rotation, turn change of government in a state