a repetition of a musical theme in which it is modified or embellished

listen to the pronunciation of a repetition of a musical theme in which it is modified or embellished
İngilizce - Türkçe

a repetition of a musical theme in which it is modified or embellished teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

variation
{i} varyasyon

Tüm diller varyasyonlara tabidir. - All the languages are subject to variations.

Bir cümlenin yüzlerce benzer varyasyonlarını çevirmenin nasıl hissettirdiğini biliyor musun? - Do you know how it feels to translate a hundred similar variations of a sentence?

variation
değişiklik
variation
sapma
variation
çeşit
variation
istihale
variation
değiştirme işi
variation
değişim
variation
Cinsine benzemeyen insan veya hayvan veya bitki
variation
(müzik) çeşitleme, varyasyon
variation
değişme, dönme dönüşme
variation
gökcisminin ortalama yörünge veya devrinin değişmesi
variation
(biyoloji) değişme
variation
variation compass ibrenin en ufak değişikliklerini gösteren pusula
variation
{i} değişme derecesi
variation
{i} değişme; değişiklik
variation
{i} manyetik sapma
variation
(isim) varyasyon, çeşitleme, çeşitlilik, değişim, fark, değişme derecesi, manyetik sapma
variation
tasrif
variation
(Nükleer Bilimler) deşişim
İngilizce - İngilizce
variation
a repetition of a musical theme in which it is modified or embellished

  Heceleme

  a rep·e·ti·tion of a mu·si·cal theme in which it I·s mo·di·fied or embellished

  Türkçe nasıl söylenir

  ı repıtîşın ıv ı myuzîkıl thim în hwîç ît îz mädıfayd ır embelîşt

  Telaffuz

  /ə ˌrepəˈtəsʜən əv ə ˈmyo͞ozəkəl ˈᴛʜēm ən ˈhwəʧ ət əz ˈmädəˌfīd ər emˈbeləsʜt/ /ə ˌrɛpəˈtɪʃən əv ə ˈmjuːzɪkəl ˈθiːm ɪn ˈhwɪʧ ɪt ɪz ˈmɑːdəˌfaɪd ɜr ɛmˈbɛlɪʃt/