a recovery of notion, memory

listen to the pronunciation of a recovery of notion, memory
İngilizce - Türkçe

a recovery of notion, memory teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

recollection
anımsama
recollection
hatırlanan şey
recollection
anı
recollection
hatırlama

Mary'nin neye benzediği hakkında Tom'un sadece loş bir hatırlaması vardı. - Tom only had a dim recollection of what Mary looked like.

recollection
estelik
recollection
{i} hatıra

Bu, benim hatıralarımın içinde. - That is in my recollections.

recollection
{i} hafıza
recollection
{i} bellek
İngilizce - İngilizce
{n} recollection
a recovery of notion, memory