a process of facilitating timing, communication, and feedback among work tasks

listen to the pronunciation of a process of facilitating timing, communication, and feedback among work tasks
İngilizce - Türkçe

a process of facilitating timing, communication, and feedback among work tasks teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

coordination
koordinasyon

Sana zaten açıklandı: Savaş, disiplin ve koordinasyon gerektirir. - It has already been explained to you: a battle requires discipline and coordination.

Tom kötü bir el-göz koordinasyonuna sahiptir. - Tom has poor hand-eye coordination.

coordination
tanzim
coordination
insicam
coordination
eş güdüm
coordination
tutarlılık
coordination
düzenleme
coordination
eşgüdüm
coordination
(Askeri) KOORDİNASYON, EŞGÜDÜM: Bir işle ilgili olan bütün daire ve birliklerin verimli bir çalışma sağlama maksadıyla yaptıkları işbirliği
coordination
{i} uyumlu çalışma

Uyumlu çalışma son derece değerlidir. - Coordination is extremely valuable.

coordination
[n] düzenli olma
coordination
düzenleştirme
coordination
{i} düzen
coordination
{i} bağlantı
coordination
{i} koordinasyon, eşgüdüm, birbirine göre ayarlama
İngilizce - İngilizce
coordination
a process of facilitating timing, communication, and feedback among work tasks

    Heceleme

    a proc·ess of fa·ci·li·tat·ing timing, communication, and feed·back a·mong work tasks

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    joggle