a process by which a task is completed; a routine

listen to the pronunciation of a process by which a task is completed; a routine
İngilizce - Türkçe

a process by which a task is completed; a routine teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

method
{i} usul
method
{i} yöntem

Onun yöntemleri bilimsel değildir. - His methods are not scientific.

Çek birine para ödeme yöntemidir. - A check is a method of paying money to somebody.

method
metot

Bu gelmiş geçmiş en iyi metottur. - This is by far the best method.

Yeni metot ideal olmanın dışında bir şeydi. - The new method was anything but ideal.

method
yordam
method
metodik
method
racon
method
erkan
method
yol

Tarih yazmak, geçmişten kurtulmanın bir yoludur. - Writing up history is a method of getting rid of the past.

method
jüye
method
düzen

Tom düzenli olarak çalışır. - Tom works methodically.

Tom düzenli, değil mi? - Tom is methodical, isn't he?

method
tertip
method
{i} metod

Tom defter tutma metodumuzu benimsedi. - Tom adopted our method of bookkeeping.

Senin metodlarınla hiçbir şekilde aynı fikirde değilim. - I don't agree with your methods at all.

method
{i} tarz
İngilizce - İngilizce
method
a process by which a task is completed; a routine