a person who professes beliefs or opinions that he or she does not hold

listen to the pronunciation of a person who professes beliefs or opinions that he or she does not hold
İngilizce - Türkçe

a person who professes beliefs or opinions that he or she does not hold teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

phoney
dandik
phoney
sahtekâr
phoney
yapmacık
phoney
yapmacık kimse
phoney
sahtekar, sahte kimse
phoney
sahte
phoney
{i} şarlatan
phoney
kalp
phoney
{i} sahte şey
phoney
düzmece
İngilizce - İngilizce
phoney
a person who professes beliefs or opinions that he or she does not hold

  Heceleme

  a per·son who professes beliefs or opinions that he or she does not hold

  Türkçe nasıl söylenir

  ı pırsın hu prıfesîz bîlifs ır ıpînyınz dhıt hi ır şi dîz nät hōld

  Telaffuz

  /ə ˈpərsən ˈho͞o prəˈfesəz bəˈlēfs ər əˈpənyənz ᴛʜət ˈhē ər ˈsʜē dəz ˈnät ˈhōld/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː prəˈfɛsɪz bɪˈliːfs ɜr əˈpɪnjənz ðət ˈhiː ɜr ˈʃiː dɪz ˈnɑːt ˈhoʊld/

  Günün kelimesi

  illeist