a person who professes beliefs and opinions that he does not hold

listen to the pronunciation of a person who professes beliefs and opinions that he does not hold
İngilizce - Türkçe

a person who professes beliefs and opinions that he does not hold teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hypocrite
(isim) iki yüzlü
hypocrite
{i} ikiyüzlü kimse
hypocrite
ikiyüzlü

Tom böyle bir ikiyüzlü. - Tom is such a hypocrite.

Sana ikiyüzlü diyecek kadar ileri gitti. - He went as far as to call you a hypocrite.

phoney
sahtekâr
phoney
yapmacık
phoney
yapmacık kimse
hypocrite
{i} iki yüzlü

Sen böyle bir iki yüzlüsün. - You're such a hypocrite.

Bir iki yüzlü gibi hissediyorum. - I feel like a hypocrite.

hypocrite
Münafık
phoney
sahtekar, sahte kimse
phoney
sahte
phoney
{i} şarlatan
phoney
kalp
phoney
{i} sahte şey
phoney
düzmece
İngilizce - İngilizce
hypocrite
phony
phoney
pretender
a person who professes beliefs and opinions that he does not hold

  Heceleme

  a per·son who professes beliefs and opinions that he does not hold

  Türkçe nasıl söylenir

  ı pırsın hu prıfesîz bîlifs ınd ıpînyınz dhıt hi dîz nät hōld

  Telaffuz

  /ə ˈpərsən ˈho͞o prəˈfesəz bəˈlēfs ənd əˈpənyənz ᴛʜət ˈhē dəz ˈnät ˈhōld/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː prəˈfɛsɪz bɪˈliːfs ənd əˈpɪnjənz ðət ˈhiː dɪz ˈnɑːt ˈhoʊld/

  Günün kelimesi

  illeist