a person who professes beliefs and opinions that he does not hold

listen to the pronunciation of a person who professes beliefs and opinions that he does not hold
İngilizce - Türkçe

a person who professes beliefs and opinions that he does not hold teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hypocrite
(isim) iki yüzlü
hypocrite
{i} ikiyüzlü kimse
hypocrite
ikiyüzlü

Tom ve Mary'nin ikiyüzlü olduklarını düşünüyorum. - I think that Tom and Mary are hypocrites.

Tom böyle bir ikiyüzlü. - Tom is such a hypocrite.

phoney
sahtekâr
phoney
yapmacık
phoney
yapmacık kimse
hypocrite
{i} iki yüzlü

Bir iki yüzlü olduğumu biliyorum. - I know I'm a hypocrite.

O böyle bir iki yüzlü. - She's such a hypocrite.

hypocrite
Münafık
phoney
sahtekar, sahte kimse
phoney
sahte
phoney
{i} şarlatan
phoney
kalp
phoney
{i} sahte şey
phoney
düzmece
İngilizce - İngilizce
hypocrite
phony
phoney
pretender
a person who professes beliefs and opinions that he does not hold

  Heceleme

  a per·son who professes beliefs and opinions that he does not hold

  Türkçe nasıl söylenir

  ı pırsın hu prıfesîz bîlifs ınd ıpînyınz dhıt hi dîz nät hōld

  Telaffuz

  /ə ˈpərsən ˈho͞o prəˈfesəz bəˈlēfs ənd əˈpənyənz ᴛʜət ˈhē dəz ˈnät ˈhōld/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː prəˈfɛsɪz bɪˈliːfs ənd əˈpɪnjənz ðət ˈhiː dɪz ˈnɑːt ˈhoʊld/

  Günün kelimesi

  oppugn