a method is a function performed on a window or object through program coding

listen to the pronunciation of a method is a function performed on a window or object through program coding
İngilizce - Türkçe

a method is a function performed on a window or object through program coding teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

method
{i} usul
method
{i} yöntem

Çek birine para ödeme yöntemidir. - A check is a method of paying money to somebody.

Bu iki yöntemden biri doğrudur. - One of these two methods is right.

method
metot

Yeni metot ideal olmanın dışında bir şeydi. - The new method was anything but ideal.

Bu metot kesin çalışacaktır. - This method is sure to work.

method
yordam
method
metodik
method
racon
method
erkan
method
yol

Tarih yazmak, geçmişten kurtulmanın bir yoludur. - Writing up history is a method of getting rid of the past.

method
jüye
method
düzen

Tom düzenli olarak çalışır. - Tom works methodically.

Tom düzenli, değil mi? - Tom is methodical, isn't he?

method
tertip
method
{i} metod

Kilo almak, kişisel gelişimin en kolay metodudur. - Weight increase is the easiest method for personal development.

Tom defter tutma metodumuzu benimsedi. - Tom adopted our method of bookkeeping.

method
{i} tarz
İngilizce - İngilizce
method
a method is a function performed on a window or object through program coding

  Heceleme

  a Meth·od I·s a func·tion performed on a win·dow or ob·ject through pro·gram cod·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  ı methıd îz ı fʌngkşın pırfôrmd ôn ı wîndō ır ıbcekt thru prōgräm kōdîng

  Telaffuz

  /ə ˈmeᴛʜəd əz ə ˈfəɴɢksʜən pərˈfôrmd ˈôn ə ˈwəndō ər əbˈʤekt ˈᴛʜro͞o ˈprōˌgram ˈkōdəɴɢ/ /ə ˈmɛθəd ɪz ə ˈfʌŋkʃən pɜrˈfɔːrmd ˈɔːn ə ˈwɪndoʊ ɜr əbˈʤɛkt ˈθruː ˈproʊˌɡræm ˈkoʊdɪŋ/

  Günün kelimesi

  testy