a measure of the change in data, a variable, or a function

listen to the pronunciation of a measure of the change in data, a variable, or a function
İngilizce - Türkçe

a measure of the change in data, a variable, or a function teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

variation
{i} varyasyon

Bu hikayenin sonsuz varyasyonu vardır. - This story has infinite variations.

Bir cümlenin yüzlerce benzer varyasyonlarını çevirmenin nasıl hissettirdiğini biliyor musun? - Do you know how it feels to translate a hundred similar variations of a sentence?

variation
değişiklik
variation
sapma
variation
çeşit
variation
istihale
variation
değiştirme işi
variation
değişim
variation
Cinsine benzemeyen insan veya hayvan veya bitki
variation
(müzik) çeşitleme, varyasyon
variation
değişme, dönme dönüşme
variation
gökcisminin ortalama yörünge veya devrinin değişmesi
variation
(biyoloji) değişme
variation
variation compass ibrenin en ufak değişikliklerini gösteren pusula
variation
{i} değişme derecesi
variation
{i} değişme; değişiklik
variation
{i} manyetik sapma
variation
(isim) varyasyon, çeşitleme, çeşitlilik, değişim, fark, değişme derecesi, manyetik sapma
variation
tasrif
variation
(Nükleer Bilimler) deşişim
İngilizce - İngilizce
variation
a measure of the change in data, a variable, or a function