a long cut; a narrow opening; as, a slit in the ear

listen to the pronunciation of a long cut; a narrow opening; as, a slit in the ear
İngilizce - Türkçe

a long cut; a narrow opening; as, a slit in the ear teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

slit
{i} yarık
slit
ince ve dar
slit
yırtmaçlı
slit
yarmak
slit
uzunluğuna kesmek
slit
dar aralık
slit
(Tıp) Uzunluğuna seyreden yarık ve kesit, dar açıklık
slit
{f} yarılmak
slit
düz ve uzun yarık açmak
slit
kes

Polisler onun gırtlağı kesilmeden önce, Tom'un bıçaklandığını düşünmektedir. - The police think that Tom was stabbed before his throat was slit.

Tom zarfı keserek açtı. - Tom slit open the envelope.

slit
(fiil) yarmak, kesmek (uzunluğuna), yırtmak, sökmek, yarılmak, yırtılmak, sökülmek
slit
{i} yarık,yarık
slit
{i} yırtmaç
slit
dar ve uzun delik
slit
kısık
slit
düz ve uzun yarık
slit
{f} kesmek (uzunluğuna)
slit
{f} sökmek
İngilizce - İngilizce
slit
a long cut; a narrow opening; as, a slit in the ear