a fine eruption or efflorescence on the body, with little or no elevation

listen to the pronunciation of a fine eruption or efflorescence on the body, with little or no elevation
İngilizce - Türkçe

a fine eruption or efflorescence on the body, with little or no elevation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rash
{i} isilik

Onun boynunda isilik döktü. - A rash broke out on her neck.

İsilik hiç geri gelmedi. - The rash never came back.

rash
{i} kaşıntı

Kıçımın etrafında kaşıntı var. - I have a rash around my anus.

Elimde bir kaşıntı var. - I have a rash on my hand.

rash
(Tıp) Vücuda arız olan kızıllık veya leke, isilik (fazla terlemekten olabilir)
rash
vücutta meydana gelen kızıllık veya lekeler
rash
(Tıp) raş
rash
gözükara
rash
atak
rash
aceleci
rash
telaşçı
rash
atılgan
rash
cüretli ve düşüncesiz
rash
gözüpek
rash
düşüncesi

Düşüncesiz bir şey yapmak istemiyorsun. - You don't want to do anything rash.

rash
{s} sabırsız
rash
rashly cüretle
rash
fazla aceleci
rash
{s} düşüncesiz

Düşüncesiz bir şey yapmak istemiyorsun. - You don't want to do anything rash.

rash
kırmızı nokta
İngilizce - İngilizce
rash
a fine eruption or efflorescence on the body, with little or no elevation