a fine eruption or efflorescence on the body, with little or no elevation

listen to the pronunciation of a fine eruption or efflorescence on the body, with little or no elevation
Englisch - Türkisch

Definition von a fine eruption or efflorescence on the body, with little or no elevation im Englisch Türkisch wörterbuch

rash
{i} isilik

Bu isilik birkaç hafta içinde kendiliğinden kaybolmalıdır. - This rash should go away by itself in a couple of weeks.

Onun yüzünde bir isilik ortaya çıktı. - A rash appeared on his face.

rash
{i} kaşıntı

Elimde bir kaşıntı var. - I have a rash on my hand.

Kıçımın etrafında kaşıntı var. - I have a rash around my anus.

rash
(Tıp) Vücuda arız olan kızıllık veya leke, isilik (fazla terlemekten olabilir)
rash
vücutta meydana gelen kızıllık veya lekeler
rash
(Tıp) raş
rash
gözükara
rash
atak
rash
aceleci
rash
telaşçı
rash
atılgan
rash
cüretli ve düşüncesiz
rash
gözüpek
rash
düşüncesi

Düşüncesiz bir şey yapmak istemiyorsun. - You don't want to do anything rash.

rash
{s} sabırsız
rash
rashly cüretle
rash
fazla aceleci
rash
{s} düşüncesiz

Düşüncesiz bir şey yapmak istemiyorsun. - You don't want to do anything rash.

rash
kırmızı nokta
Englisch - Englisch
rash
a fine eruption or efflorescence on the body, with little or no elevation
Favoriten