vücuda arız olan kızıllık veya leke, isilik (fazla terlemekten olabilir)

listen to the pronunciation of vücuda arız olan kızıllık veya leke, isilik (fazla terlemekten olabilir)
Türkçe - İngilizce
(Tıp) rash
vücuda arız olan kızıllık veya leke, isilik (fazla terlemekten olabilir)

    Heceleme

    vü·cu·da a·rız o·lan kı·zıl·lık ve·ya le·ke, i·si·lik (faz·la ter·le·mek·ten o·la·bi·lir)

    Günün kelimesi

    scacchic