a concentric cotton wick used in argon and other type lamps

listen to the pronunciation of a concentric cotton wick used in argon and other type lamps
İngilizce - Türkçe

a concentric cotton wick used in argon and other type lamps teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hollow
oyuk

Tilki oyuk bir ağaçta saklandı. - The fox hid in the hollow tree.

hollow
çukur
hollow
içi boş
hollow
Boş, önemsiz, değersiz
hollow
bütünüyle
hollow
oyulmak
hollow
delik
hollow
(Askeri) Ağaç kovuğu
hollow
{f} out oymak
hollow
{s} yankı yapan, boşluktan gelen (ses)
hollow
samimiyetsizlik
hollow
boş bir şekilde
hollow
(İnşaat) içi boş, kof
hollow
tamamen
hollow
{f} oymak
hollow
{s} boşluktan gelen
hollow
{s} yalan
İngilizce - İngilizce
hollow
a concentric cotton wick used in argon and other type lamps

  Heceleme

  a con·cen·tric Cot·ton wick used in ar·gon and oth·er type lamps

  Türkçe nasıl söylenir

  ı kınsentrîk kôtın wîk yuzd în ärgän ınd ʌdhır tayp lämps

  Telaffuz

  /ə kənˈsentrək ˈkôtən ˈwək ˈyo͞ozd ən ˈärˌgän ənd ˈəᴛʜər ˈtīp ˈlamps/ /ə kənˈsɛntrɪk ˈkɔːtən ˈwɪk ˈjuːzd ɪn ˈɑːrˌɡɑːn ənd ˈʌðɜr ˈtaɪp ˈlæmps/

  Günün kelimesi

  mocha