a casting off of allegiance or a refusal to submit to established authority

listen to the pronunciation of a casting off of allegiance or a refusal to submit to established authority
İngilizce - Türkçe

a casting off of allegiance or a refusal to submit to established authority teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

revolt
{f} başkaldırmak
revolt
ayaklanmak
revolt
{i} isyan

Maccabi isyanı Matityahu Hakohen tarafından başlatıldı. - The Maccabean revolt was started by Matityahu HaKohen.

İsyan küçük bir sorun ile bastırıldı. - The revolt was put down with little trouble.

revolt
{i} ayaklanma

Ayaklanmayı bastırmak uzun sürecek. - It will take a long time to suppress the revolt.

1918 yılında, pirinç fiyatından kaynaklanan ayaklanmalar tüm dünyada patlak verdi. - In 1918, revolts due to the price of rice erupted all around the country.

revolt
{i} başkaldırma
revolt
başkaldırı

Ordu birkaç saat içinde başkaldırıyı çökertti. - The military quashed the revolt within a matter of hours.

revolt
karşı gelmek
revolt
isyan etmek
revolt
iğrendirmek
revolt
{f} isyan et

Onlar hükümete karşı isyan ettiler. - They revolted against the government.

revolt
{f} (at/against) (-e karşı) isyan etmek, ayaklanmak
revolt
(fiil) başkaldırmak, isyan etmek, ayaklanmak, ayrılmak, iğrenmek, tiksinmek, nefret etmek, dehşete düşmek, iğrendirmek, nefret ettirmek
revolt
{f} nefret ettirmek
revolt
şiddetli anlaşmazlık halinde olma
revolt
{f} iğrenmek
revolt
iğrendir/isyan et
İngilizce - İngilizce
revolt
a casting off of allegiance or a refusal to submit to established authority

  Heceleme

  a cast·ing off of al·le·giance or a re·fus·al to sub·mit to established au·tho·ri·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  ı kästîng ôf ıv ılicıns ır ı rıfyuzıl tı sıbmît tı istäblîşt ıthôrıti

  Telaffuz

  /ə ˈkastəɴɢ ˈôf əv əˈlēʤəns ər ə rəˈfyo͞ozəl tə səbˈmət tə ēˈstabləsʜt əˈᴛʜôrətē/ /ə ˈkæstɪŋ ˈɔːf əv əˈliːʤəns ɜr ə rəˈfjuːzəl tə səbˈmɪt tə iːˈstæblɪʃt əˈθɔːrətiː/

  Günün kelimesi

  picaresque