being without shade; not shaded

listen to the pronunciation of being without shade; not shaded
İngilizce - Türkçe

being without shade; not shaded teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

shadow
{i} gölge

O kendi gölgesinden korkar. - He is afraid of his own shadow.

Tom özel bir dedektif tarafından gölge gibi izlendiğini düşünüyor. - Tom thinks he's being shadowed by a private detective.

shadow
(Askeri) keşif uçağı
shadow
bozmak
shadow
nebze
shadow
ayrılmaz arkadaş
shadow
keder
shadow
gizlice izlemek
shadow
{f} gölgele

Tom gölgelerde saklanıyordu. - Tom was hiding in the shadows.

Kendilerini gölgelerde sakladılar. - They hid themselves in the shadows.

shadow
hayalet

Hayaletlerin gölgeleri var mı? - Do ghosts have shadows?

shadow
(isim) gölge, karanlık, karartı, siluet, hayal, hayalet, zerre, iz, can yoldaşı, peşinden ayrılmayan hayvan, hüzün, keder, rahatsız eden duygu, koruma, kayırma
shadow
{i} kayırma
shadow
(Tıp) Normal rengini kaybetmiş soluk eritrosit (hemoliz sonucu)
shadow
birinin peşinden ayrılmayan kimse
shadow
{f} tasavvur etmek
shadow
{f} belli etmek
shadow
gözcü
shadow
{i} (of) zerre kadar, en ufak bir
shadow
{i} hüzün
shadow
akis
being without shade; not shaded