nefret ettirmek

listen to the pronunciation of nefret ettirmek
Türkçe - İngilizce
disgust
revolt
nefret et
{f} hate

She bought him a sweater, but he hated the color. - O, ona bir kazak satın aldı, ama o renginden nefret etti.

Fred went so far as to say that he had hated me. - Fred benden nefret ettiğini söyleyecek kadar uzağa gitti.

nefret et
execrate
nefret et
disgust with
nefret et
abominate
nefret et
detest

Tom says that he detests war. - Tom savaştan nefret ettiğini söylüyor.

nefret et
loathe
nefret et
disgust at
nefret et
{f} loathing
dünyadan nefret ettirmek
embitter
nefret et
disgusted

Tom and Mary were disgusted with each other. - Tom ve Mary birbirinden nefret etmişti.

nefret et
hated

Tom thought Mary knew how much he hated opera. - Tom Mary'nin operadan ne kadar nefret ettiğini bildiğini düşündü.

She hated her husband. - O, kocasından nefret etti.

nefret et
abhor

Hypocrisy is my abhorrence. - İkiyüzlülük benim nefret ettiğim şeydir.

Türkçe - Türkçe

nefret ettirmek teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Nefret ettirme
(Osmanlı Dönemi) TENFİR
nefret ettirmek