procrastination

listen to the pronunciation of procrastination
İngilizce - Türkçe
erteleme

Erteleme: Bu ciddi bir iş. - Procrastination: It's serious business.

Erteleme trenin frenleri yok. - The procrastination train has no brakes.

tehir
ağırdan alma
"Dur bakalım hele" yaklaşımı, erteleme, oyalama
{i} geciktirme
{i} oyalanma
delay
ertelemek

O, işini kaybettiği için eğitimini ertelemek zorunda kalacak. - She'll have to delay her education because she lost her job.

delay
geciktirmek

Fadıl nikahı geciktirmek için başka bir mazeret buldu. - Fadil found another excuse to delay the wedding.

delay
gecikmek
delay
gecikme

Gecikmeden o işe başlamalıyım. - I must set about that work without delay.

Başka gecikmelerden kaçınmalıyız. - We need to avoid any further delays.

procrastinate
{f} işleri daha sonraya bırakmak
procrastinate
ertelemek

Ben ertelemek eğilimindeyim. - I tend to procrastinate.

delay
{i} gecikme, geç kalma
delay
yubatmak
delay
yubanmak
procrastinate
kaytarmak
procrastinate
sürüncemede bırak
procrastinate
yubatmak
procrastinate
sürüncemede bırakmak, ağırdan almak, geciktirmek
delay
geciktir/ertele
delay
(fiil) geciktirmek, ertelemek, gecikmek, geç kalmak; oyalamak, oyalanmak, alıkoymak, savsaklamak
delay
{f} oyalamak
delay
{f} geciktir

Hava yarışın başlamasını geciktirecek. - The weather will delay the start of the race.

Kaza onun gelişini muhtemelen geciktirecek. - Possibly, the accident will delay his arrival.

delay
(Askeri) GECİKME: Ateş gemisinden, gözetleyici ve tespit ediciye talep edilen ateş isteğinin hemen yerine getirilemeyeceğine dair rapor. Bunu, normalde tahmini bir gecikme süresi takip eder
delay
{f} savsaklamak
delay
{f} ertelemek, sonraya bırakmak
delay
muhlet
delay
maniolmak
delay
{f} oyalanmak
delay
(Askeri) (RADAR) GECİKTİRME: Bir bütünün belirli parçalarını seçmek için kullanılan zaman esasının başlangıcının elektronik geciktirilmesi
delay
{i} tecil
procrastinate
{f} oyalanmak
procrastinate
(Konuşma Dili) ayak sürümek
procrastinate
{f} ağırdan almak
procrastinate
geciktirmek
İngilizce - İngilizce
The act of postponing, delaying or putting off, especially out of habitual carelessness or laziness

Procrastination is the thief of time; year after year it steals until all are fled.

delay
The act or habit of procrastinating, or putting off to a future time; delay; dilatoriness
{n} a delay, stop, delatoriness
(Psikoloji, Ruhbilim) Procrastination is a type of avoidance behaviour which is characterised by deferment of actions or tasks to a later time. It is often cited by psychologists as a mechanism for coping with the anxiety associated with starting or completing any task or decision
slowness as a consequence of not getting around to it
the act of procrastinating; putting off or delaying or defering an action to a later time
{i} postponement, instance of putting something off until later; deferment, delay
procrastinate
To put off; to delay something

...procrastinate the inevitable. - Dick Vitale.

procrastinate
To put off; to delay taking action; to wait until later

He procrastinated until the last minute and had to stay up all night to finish.

procrastination.
bikeshedding
procrastinate
to put off till tomorrow or till a future time
procrastinate
{v} to put off, defer, delay, stop
procrastinate
postpone doing what one should be doing; "He did not want to write the letter and procrastinated for days" postpone or delay needlessly; "He procrastinated the matter until it was almost too late
procrastinate
To delay; to be dilatory
procrastinate
postpone or delay needlessly; "He procrastinated the matter until it was almost too late
procrastinate
postpone or delay needlessly; "He procrastinated the matter until it was almost too late"
procrastinate
If you procrastinate, you keep leaving things you should do until later, often because you do not want to do them. Most often we procrastinate when faced with something we do not want to do. + procrastination pro·cras·ti·na·tion He hates delay and procrastination in all its forms. to delay doing something that you ought to do, usually because you do not want to do it = put off (past participle of procrastinare, from cras )
procrastinate
{f} postpone, put off until a later time; delay, hold back, defer
procrastinate
postpone doing what one should be doing; "He did not want to write the letter and procrastinated for days"
procrastinate
To put off till to-morrow, or from day to day; to defer; to postpone; to delay; as, to procrastinate repentance
procrastination

  Heceleme

  pro·cras·ti·na·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  prıkrästıneyşın

  Telaffuz

  /prəˌkrastəˈnāsʜən/ /prəˌkræstəˈneɪʃən/

  Etimoloji

  () From Latin prōcrāstinātiō, from prōcrāstinō (“procrastinate”), from prō + crāstinus (“of tomorrow”) crās (“tomorrow”).