gecikme

listen to the pronunciation of gecikme
Türkçe - İngilizce
delay

The bus has a delay of ten minutes. - Otobüsün on dakikalık bir gecikmesi var.

There is no excuse for his delay. - Onun gecikmesi için hiçbir bahane yoktur.

hold up
delayed

It makes no difference whether the train is delayed or not. - Trenin gecikmeli olup olmadığı hiç önemli değil.

In case the shipment is delayed, we have special delay insurance. - Nakliyatın gecikme ihtimaline karşı özel gecikme sigortamız var.

hold-up
lagging
lentor
tarriance
retard

Don't mind Tom. He's a little retarded. - Tom'a aldırmayın. O biraz gecikmeli.

deferral
late

We don't want to be late. - Gecikmek istemiyoruz.

He invented an excuse for being late. - Gecikmesine bir bahane uydurdu.

deferment
(Ticaret) default
lag

What causes websites to lag? - Web sitelerinin gecikmesine ne sebep olur?

Employment continued to lag. - İş gecikmeye devam etti.

delay; time lag; lateness
delay, lateness; being behind schedule
lateness

I will overlook your lateness this time. - Ben senin gecikmeni bu kez göz ardı edeceğim.

leeway
detention
hysteresis
tardiness
retardation
latency
time lag
time delay
delay of
interarrival
being late

being late to ( could not cacht up) or being late to apointment.

tieup
gecikmek
be late

We don't want to be late. - Gecikmek istemiyoruz.

I don't want to be late. - Gecikmek istemiyorum.

gecikmek
delay
gecikme faizi
(Ticaret) moratory interest
gecikme açısı
delay angle
gecikme bozulması
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) delay distortion
gecikme cezası
delay penalty
gecikme denkleştiricisi
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) delay equalizer
gecikme evresi
(Biyokimya) lag phase
gecikme süresi
(İnşaat) retardation time
gecikme süresi
(Biyokimya) lag period
gecikme süresi
(Askeri) latency time
gecikme süresi
(Bilgisayar) lag time
gecikme zamanı
(Otomotiv) time lag
gecikme ücreti
(Ticaret) late fee
gecikme cezası
penalty of delay
gecikme açısı
angle of lag, lag angle
gecikme etkisi
lag effect
gecikme hattı
delay line
gecikme için özür dilemek
apologize for delay
gecikme kilidi
timelock
gecikme müddeti
(Askeri) delay en route
gecikme ne kadar sürecek
How long will it be delayed
gecikme nedeni
hold up
gecikme nedenleri
(Havacılık) causes of delay
gecikme periyodu
lingering period
gecikme pimi
(Tekstil) delay pintle
gecikme süresi
delay time , latency
gecikme tazminatı
(Ticaret) backwardation
gecikme ve ceza
(Kanun) delay and penalty
gecikme zammı
(Ticaret) default interest
gecikme öncesi
predelay
gecikme öncesi pekiştirme
(Pisikoloji, Ruhbilim) predelay reinforcement
geç kalma, gecikme
delay, delay
gecikmek
fall behind with
gecikmek
be delayed
gecikmek
hold up
gecikmek
late

We don't want to be late. - Gecikmek istemiyoruz.

I don't want to be late. - Gecikmek istemiyorum.

gecikmek
retard
gecikmek
linger
gecikmek
laten
mekanik gecikme
(Avcılık) lock time
toplu gecikme
(Bilgisayar) bulk delay
yineleme gecikme süresi
(Bilgisayar) repeat delay
gecik
{f} lagging
gecik
{f} lag

How can I fix the lag? - Gecikmeyi nasıl düzeltebilirim?

What causes websites to lag? - Web sitelerinin gecikmesine ne sebep olur?

gecik
{f} delay

It's necessary to discuss the problem without delay. - Gecikmeden sorunu görüşmek gereklidir.

The weather will delay the start of the race. - Hava yarışın başlamasını geciktirecek.

gecikmek
hang fire
gecikmek
lag
gecikmeler
delays

We must allow for some delays. - Bazı gecikmeler için izin vermeliyiz.

Motorists should anticipate traffic delays. - Sürücüler trafik gecikmelerini önceden tahmin etmeliler.

akustik gecikme
acoustic delay
elektriksel gecikme hattı
(Elektrik, Elektronik) electric delay line
fiziksel gecikme
physical lag
gecikmek
to be late, to delay
gecikmek
be hung up
gecikmek
to be delayed, be late
gecikmek
be tardy
gecikmek
hold off
gecikmek
lag behind
herhangi bir gecikme var mı
Are there any delays
kimyasal gecikme
chemical delay
manyetik gecikme
magnetic lag
minimum gecikme kodu
minimum delay code
zorunlu gecikme
(Ticaret) compulsory delay
Türkçe - Türkçe
Gecikmek işi, teehhür, rötar
Gecikmek işi, teehhür, rötar: "Zaten gecikmemin sebebi evi aramak oldu."- P. Safa
(Hukuk) TEEHHÜR
(Hukuk) RÖTAR
gecikmek
Geç kalmak, herhangi bir işi kararlaştırılan zamandan sonra yapmak
gecikme