dağ

listen to the pronunciation of dağ
Türkçe - İngilizce
mountain

Mt. Fuji is Japan's tallest mountain. - Fuji Dağı Japonya'nın en yüksek dağıdır.

We'd like to climb that mountain. - Şu dağa tırmanmak istiyoruz.

med. sear (produced by cauterization)
grief, anguish
mountain; heap, mound
brand (made by a hot iron)
montane
mount

Look at that mountain which is covered with snow. - Karlarla örtülü şu dağa bak.

Did you know that some foxes lived on this mountain? - Bazı tilkilerin bu dağda yaşadığını biliyor muydun?

mark
mons

A huge monster is coming down the mountain. - Kocaman bir canavar dağdan aşağıya iniyor.

A monster lay on a rock near the top of the mountain. - Bir canavar dağın zirvesine yakın bir kayanın üzerinde yatıyordu.

brand
dağ eteği
piedmont
dağ gibi
huge
dağ kolu
spur
Dağ dağ üstüne olur ev ev üstüne olmaz
(Atasözü) Two households (families) cannot get on in one house
Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur
(Atasözü) Friends may always meet but mountains never
dağ geçidi
ghat
dağ havası
mountain air
dağ keçisi
mountain goat
dağ lalesi
windflower
dağ taş
Stone Mountain
dağ yürüyüşü
mountain hiking
dağ çayı
Mountain Creek
dağ adamı
mountaineer, highlander
dağ ayısı
roughneck
dağ basamağı
piedmont treppe
dağ başı
a) mountain top, summit b) wild and remote place, the sticks
dağ bilimi
orology
dağ buruğu
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: Ephedraceae) joint-pine
dağ eriği
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: ballıbabagiller,şefeviye) self-heal, all-heal, heal-all
dağ eteği
hillside
dağ eteği
foothill
dağ eteği buzulu
piedmont glacier
dağ eteğindeki tepeler
foothills
dağ etkisi
mountain effect
dağ evi
chalet

We stayed in a chalet. - Biz bir dağ evinde kaldık.

dağ gelinciği
(Tabiat Doğa) (hayvan, Fam: sansargiller) ferret
dağ geçidi
ravine
dağ geçidi
mountain pass
dağ geçidi
col
dağ geçidi
notch
dağ gibi
enormous
dağ gibi
mountainy
dağ gibi
mountainous
dağ göllerinde yaşayan bir tür alabalık
char
dağ gölü
tarn
dağ ispinozu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: ispinozgiller) brambling
dağ karaağacı
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: karaağaçgiller,dürdaniye) mountain elm
dağ kedisi
(Tabiat Doğa) (hayvan, Fam: kedigiller) [syn.: dağ kedisi, yaban kedisi] wildcat
dağ keçisi
ibex
dağ kitlesi
massif
dağ kumkuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: Calidridinae) [syn.: dağ kumkuşu, kara karınlı kumkuşu] dunlin
dağ kurtarma birliği
(Askeri) mountain rescue unit
dağ kuyruksallayanı
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kuruksallayangiller) [syn.: dağ kuyruksallayanı, gri kuvruksallayan] grey wagtail
dağ köylüsü
hillbilly
dağ lalesi
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: düğünçiçeğigiller,şakikiye) crown anemone, spring windflower
dağ mukallidi
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: ötleğenkuşugiller,çalıbülbülügiller) Upcher's warbler
dağ oluşumu
orogeny
dağ oluşumu
orogenesis
dağ pazısı
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: karabuğdaygiller,ravendiye) monk's-rhubarb
dağ perisi
oread
dağ selvi ağacı
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: Taxodiaceae) bald cypress
dağ selvisi
cedar
dağ serçesi
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: serçegiller,asafir) tree sparrow
dağ silsilesi
ridge
dağ silsilesi
chain of mountains
dağ silsilesi
mountain chain
dağ silsilesi
mountain range

It's the only waterfall in this mountain range. - O, bu dağ silsilesinde tek şelaledir.

What's the name of the mountain range? - Dağ silsilesinin adı nedir?

dağ söğüt ötleğeni
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: ötleğenkuşugiller,çalıbülbülügiller) [syn.: dağ söğüt ötleğeni, dağ ötleğeni] Bonelli's warbler
dağ sırası
mountain range

Italy has two mountain ranges, the Alps and the Apennines. - İtalya'nın iki dağ sırası vardır, Alpler ve Apeninler.

dağ sırası
mountain chain
dağ sırtı
ridge

It's very pleasant to live in a beautiful city at the foot of a mountain ridge. - Bir dağ sırtı eteğinde güzel bir şehirde yaşamak çok hoştur.

dağ sıçanı
(Tabiat Doğa) (kemirgen) golden hamster
dağ sıçanı
ground hog
dağ sıçanı
marmot

The marmot is immortal. - Dağ sıçanı ölümsüzdür.

dağ taş
everywhere, all around
dağ tepesine yığılan taş
cairn
dağ treni
loop the loop
dağ yamacında yassı çakıl
scree
dağ yolu
ridgeway
etek dağ
foot
kar kaplı (dağ/tepe)
snow-capped
sivri dağ sırası
arete
Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ
(Atasözü) It is the want of care that makes the field bare
adıyaman ilinde bir dağ
a mountain in the province of Adiyaman
dağlar
mountains

I took a walk in the mountains. - Ben dağlarda bir yürüyüş yaptım.

The suspect was hiding out in the mountains for three weeks. - Şüpheli üç haftadır dağlarda saklanıyordu.

fas'ta bir dağ
a mountain in Morocco
güney amerika'daki dağ sırası
southern mountain range in America
sıra dağ
mountain
volkanik dağ
Volcano
yüksek tepe, dağ
high hills, mountains
Birleşik Devletler Cheyenne Dağ Harekat Merkezi Unsuru
(Askeri) United States Element Cheyenne Mountain Operations Center
amerikan dağ sıçanı
(Tabiat Doğa) (kemirgen, Fam: sincapgiller) woodchuck
cüce dağ sıçanı
(Tabiat Doğa) grey hamster
dar ve derin dağ geçidi
notch
hint dağ geçidi
ghat
isviçre dağ evi
chalet
kırmızı gagalı dağ kargası
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kargagiller) [syn.: kırmızı gagalı dağ kargası, kızılca karga] chough, crow
kıvrımlı dağ dizisi
(Çevre) folded mountain chain
sarp dağ geçidi
arete
sarı gagalı dağ kargası
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kargagiller) yellow-billed chough
taban dağ
flat-topped mountain, table mountain
yağmur sularını ayıran dağ sırası
divide
yüksek dağ
alp

The Mont Blanc is the highest mountain in the Alps. - Mont Blanc Alpler'de en yüksek dağdır.

Türkçe - Türkçe
Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan. İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümünde kızgın bir araçla yapılan yanık
Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan
Büyük üzüntü, acı: "Dağda bağın var, yüreğinde dağın var."- Atasözü
Büyük üzüntü, acı
İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümünde kızgın bir araçla yapılan yanık
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
(Osmanlı Dönemi) TUR
(Hukuk) CEBEL
kuh
(Osmanlı Dönemi) NAIT
(Osmanlı Dönemi) SÜDD
dağ adamı
Kaba saba, görgüsüz kimse, dağdan inme
dağ anası
Çok iri kadın, dağlar anası
dağ armudu
Yabanî armut, ahlat
dağ aslanı
Puma, Yeni Dünya aslanı
dağ ayısı
Dağlarda yaşayan yabanî ve tehlikeli ayı cinsi
dağ ayısı
Şehir yaşayışına alışmamış çok kaba kimse
dağ bayır
İnişli çıkışlı yer, kır
dağ başı
Şehir dışı; ıssız yer
dağ başı
Dağ doruğu
dağ birliği
Dağ şartlarına göre eğitilmiş askerî birlik
dağ dalak otu
5-10 cm yükseklikte, yere yatık ve çiçekleri soluk sarı renkli bir dalak otu türü (Teucrium montana)
dağ elması
Yabanî elma
dağ eriği
Yabanî erik
dağ eteği
Dağ yamacının alt bölümü
dağ evi
Şehirlerin kirli havasından uzaklaşmak, tabiat varlıklarından ve güzelliklerinden yararlanmak için dağlık bölgelerde yapılmış ev
dağ gölü
Dağlar arasındaki çukur alanlarda akan suların birikimi ile oluşan göl
dağ havası
Yüksek yerlerdeki serin ve temiz hava
dağ iklimi
Sert, kuru ve soğuk havanın hâkim olduğu iklim türü
dağ ispinozu
Sırtı kara benekli, karnı beyaz, erkeğinin gerdanı portakal renginde, ağaçlık yerlerde yaşayan ispinozgillerden bir kuş
dağ kestanesi
Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetişen sert yapılı ağaç ve bu ağacın meyvesi (Sloane berteriana)
dağ keçisi
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
dağ kolu
Sıradağlardan her iki yöne doğru uzanan dağ sırtı
dağ koyunu
Yabanî koyun
dağ köyü
Dağlık yerlerde kurulmuş yerleşim yeri
dağ kırlangıcı
Çobanaldatan, keçisağan
dağ lalesi
Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimi tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris)
dağ merası
Dağlar arasında hayvan otlatmaya elverişli bölge, dağ otlağı
dağ nanesi
Yüksekliği 20-50 cm arasında olan, sık beyaz tüylü, kuvvetli nane kokulu, çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyclotrichium niveum)
dağ oluşu
Yer kabuğunun belli yerlerinde kıvrılma, kırılma ve yükselme olayları sonucu dağların oluşunu inceleyen bilim kolu, orojeni
dağ otlağı
Dağ merası
dağ reyhanı
Anık
dağ servisi
bakınız: sedir
dağ serçesi
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe, ağaç servisi (Passer montanus)
dağ sıçanı
Kemiriciler takımının sincapgiller familyasından, postu beğenilen bir memeli türü (Marmota marmota)
dağ tavuğu
bakınız: çil
dağ taş
Çok fazla
dağ taş
Şehir dışındaki her yer
dağ topu
Katır sırtında taşınan küçük top
dağ yolu
Dağ eteklerinden geçen vasıfsız yol
dağ çamı
Dağda yetişen çam türü
dağ çayı
Ada çayı
dağ çayırı
Dağlık bölgelerde derin ve rutubetli toprağa sahip alanlarda gelişen doğal çayır
dağ çileği
Dağda yetişen çilek, yaban çileği
siyah ayaklı dağ gelinciği
(Ticaret) Sansargiller ailesinden memeli hayvan türü
Dağlar
(Osmanlı Dönemi) EVZAR
dağlar
(Osmanlı Dönemi) cibâl
dağ