common edible oyster of atlantic coast of north america

listen to the pronunciation of common edible oyster of atlantic coast of north america
İngilizce - İngilizce
virginia oyster
common edible oyster of atlantic coast of north america

  Heceleme

  com·mon e·di·ble oys·ter of At·lan·tic coast of North A·me·ri·ca

  Türkçe nasıl söylenir

  kämın edıbıl oystır ıv ıtläntîk kōst ıv nôrth ımerıkı

  Telaffuz

  /ˈkämən ˈedəbəl ˈoistər əv ətˈlantək ˈkōst əv ˈnôrᴛʜ əˈmerəkə/ /ˈkɑːmən ˈɛdəbəl ˈɔɪstɜr əv ətˈlæntɪk ˈkoʊst əv ˈnɔːrθ əˈmɛrəkə/

  Günün kelimesi

  phraseology