ünlem

listen to the pronunciation of ünlem
Türkisch - Englisch
interjection

In English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection. - İngilizcede dilin sekiz ana bölümü vardır:isim,fiil,sıfat,zarf,zamir,edat,bağlaç ve son olarak ünlem.

Nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, articles, prepositions, conjunctions, and interjections are the parts of speech in English. - İsimler, zamirler, fiiller, sıfatlar, zarflar, makaleler, edatlar, bağlaçlar, ve ünlemler İngilizcede konuşma parçalarıdır.

exclamation

This sentence needs more exclamation marks. - Bu cümlenin daha fazla ünlem işaretine ihtiyacı var.

Exclamation marks are used much more frequently in German than they are in English. - Ünlem işaretleri Almancada İngilizcedekilerden çok daha sık olarak kullanılır.

exclamation, interjection
{g} interjection, exclamation, ejaculation, exclamatory word. ~ işareti exclamation point, exclamation mark
shoo
hi
shit
howdy
avaunt
nix
humph
goddamn
heil
halloo
fiddlededee
byebye
blime.y
doggone
hosanna
bully
gramercy
golly
ave
cheerio
farewell
bullshit
heigh
drat
goody
lackaday
avast
alack
hum
heck
heighho
ditto
hooey
huzza
{i} ejaculation
ünlem işareti
exclamation mark
ünlem ifade eden
exclamatory
ünlem işareti
exclamation mark, exclamation point
ünlem işareti
note of exclamation
ünlem işareti
point of exclamation
ünlem işareti
exclamation point, exclamation mark
ünlem niteliğinde olan
exclamatory
ünlem işareti
exclamation point
Türkisch - Türkisch
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb. Ünlem işareti
nida
ünlem işareti
Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konan bir noktalama işareti
ünlem
Favoriten