üflemek

listen to the pronunciation of üflemek
Türkçe - İngilizce
blow

I am master of all the birds in the world, and have only to blow my whistle and every one will come to me. - Ben dünyadaki tüm kuşların efendisiyim ve sadece düdüğüme üflemek zorundayım ve her biri bana gelecektir.

whiffle
insufflate
puff out
whiff
(for someone) to blow or breathe hard on
puff
breathe upon
slang to lay, have sex with
blow out
to play (a wind instrument)
to blow; to puff; to blow upon; to blow out
blew
üfleme
(Dilbilim) aspiration
üfle
{f} whiff
üfleme
puffing
üfle
blown
duman üflemek
blow smoke
içine üflemek
insufflate
mum üflemek
blow out the candle
ney üflemek
to play the ney
üfleme
{i} puff
üfleme
blast
üfleme
blowing, blow, puff
üfleme
blow

Glass developed dramatically in the Roman era when glass blowing techniques were invented. - Cam üfleme teknikleri icat edildiğinde cam Roma döneminde önemli ölçüde gelişti.

I am master of all the birds in the world, and have only to blow my whistle and every one will come to me. - Ben dünyadaki tüm kuşların efendisiyim ve sadece düdüğüme üflemek zorundayım ve her biri bana gelecektir.

üfleme
blowing

Glass developed dramatically in the Roman era when glass blowing techniques were invented. - Cam üfleme teknikleri icat edildiğinde cam Roma döneminde önemli ölçüde gelişti.

üfleme
wind
üfleme
{i} insufflation
Türkçe - Türkçe
Çalmak
Yanmakta olan bir şeyi söndürmek veya canlandırmak için soluk vermek: "İdris iskele başında salep güğümünün altındaki eleme kömürlerin küllerini üflüyor."- S. F. Abasıyanık
Dudakları büzerek soluğu bir şey üzerine hızla vermek: "İki senedir sigaralarının dumanlarını burnuma üflediği yetmemiş gibi şimdi de bana oyun etmeye kalkışıyor."- A. Gündüz
Nefesle seslendirilen çalgıları çalmak: "Arkadaş çalgısını bir iki defa üfledikten sonra döndü."- O. C. Kaygılı
Dudakları büzerek soluğu bir şey üzerine hızla vermek
Yanmakta olan bir şeyi söndürmek veya canlandırmak için soluk vermek
(Osmanlı Dönemi) NAKR
üfürmek
üfleme
Üflemek işi
üflemek