üfle

listen to the pronunciation of üfle
Türkçe - İngilizce
{f} whiff
blown
üflemek
blow

I am master of all the birds in the world, and have only to blow my whistle and every one will come to me. - Ben dünyadaki tüm kuşların efendisiyim ve sadece düdüğüme üflemek zorundayım ve her biri bana gelecektir.

üflemek
{f} whiff
üflemek
blew
üflemek
puff out
üflemek
{f} insufflate
üflemek
blow out
üflemek
breathe upon
üflemek
{f} puff
üflemek
(for someone) to blow or breathe hard on
üflemek
to blow; to puff; to blow upon; to blow out
üflemek
to play (a wind instrument)
üflemek
slang to lay, have sex with
üflemek
whiffle
Türkçe - Türkçe

üfle teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Üflemek
(Osmanlı Dönemi) NAKR
Üflemek
üfürmek
üflemek
Çalmak
üflemek
Yanmakta olan bir şeyi söndürmek veya canlandırmak için soluk vermek: "İdris iskele başında salep güğümünün altındaki eleme kömürlerin küllerini üflüyor."- S. F. Abasıyanık
üflemek
Dudakları büzerek soluğu bir şey üzerine hızla vermek: "İki senedir sigaralarının dumanlarını burnuma üflediği yetmemiş gibi şimdi de bana oyun etmeye kalkışıyor."- A. Gündüz
üflemek
Nefesle seslendirilen çalgıları çalmak: "Arkadaş çalgısını bir iki defa üfledikten sonra döndü."- O. C. Kaygılı
üflemek
Dudakları büzerek soluğu bir şey üzerine hızla vermek
üflemek
Yanmakta olan bir şeyi söndürmek veya canlandırmak için soluk vermek
üfle