çekilmiş

listen to the pronunciation of çekilmiş
Türkçe - İngilizce
drawn

Cops came with guns drawn, as I was talking to the owner on the phone. - Ben telefonda mal sahibi ile konuşuyorken Polis çekilmiş silahları ile geldi.

Sami found himself drawn to Layla's charm. - Sami kendini Leyla'nın cazibesine çekilmiş buldu.

spun
withdrawn
ground

Do you want fresh ground pepper on your salad? - Salatanda taze çekilmiş karabiber istiyor musun?

milled
çekilmiş et
be taken
inzivaya çekilmiş kimse
monk
çek
cheque

She opened her purse and took out her chequebook. - Cüzdanını açtı ve çek defterini çıkardı.

Someone stole my wallet. I no longer have a cheque book or a credit card. - Birisi benim cüzdanımı çaldı. Artık bir çek defterim ya da bir kredi kartım yok.

çek
(Kanun) bill of exchange
çek
(Otomotiv) non-return valve
çek
draught
çek
(Ticaret) check cheque
çek
drafting
çek
{f} haul
çek
draw away
çek
roll up

Roll up your right sleeve. - Sağ elbise kolunu yukarı çek.

çek
acquittance
çek
shrink back
çek
{f} shrinking
çek
attract

I did not want to attract attention. - Ben dikkat çekmek istemiyordum.

I find her appearance attractive. - Onun görünümünü çekici bulurum.

çek
{f} hauling
çek
drew

The card you drew was a red, wasn't it? - Çektiğin kart bir kırmızıydı, değil mi?

She drew the chair towards her. - O sandalyeyi ona doğru çekti.

çek
pop
çek
suffer from

Some people in the world suffer from hunger. - Dünyada bazı insanlar, açlıktan çeker.

It is a shameful fact that, while there are lands where people suffer from hunger, within Japan there are many households and restaurants where much food is thrown away. - İnsanların açlık çektiği yerler varken, Japonya'da birçok yiyeceğin atıldığı bir sürü meskenlerin ve restoranların olması yüz kızartıcı bir gerçektir.

çek
pull

The two children pulled at the rope until it broke. - İki çocuk kopartıncaya kadar ipi çektiler.

He pulled his son by the ear. - O, oğlunun kulağını çekti.

çek
{f} shrunk

My jeans have shrunk. - Kot pantolonum çekti.

Tom's new shirt shrunk when he washed it and now it doesn't fit. - Tom yeni gömleğini yıkadığında çekti ve şimdi uymuyor.

çek
pull on
çek
yank

Tom yanked the plug from the wall. - Tom fişi duvardan çekti.

Tom yanked Mary's hair. - Tom, Mary'nin saçını çekti.

çek
of check
çek
inflect

In that language, adjectives and nouns are inflected for gender. - O dilde, sıfatlar ve isimler cinsiyete göre çekilir.

çek
cheques
diş çekilmiş
tapped
geri çekilmiş
retracted
inzivaya çekilmiş
secluded
inzivaya çekilmiş
retired
inzivaya çekilmiş kimse
eremite
inzivaya çekilmiş kimse
hermit
içeriye çekilmiş
indrawn
kaba çekilmiş kahve
nib
kalıptan çekilmiş
extruded
köşesine çekilmiş
recluse
köşesine çekilmiş insan
troglodyte
köşesine çekilmiş kimse
recluse
soğuk çekilmiş
cold drawn
suyu çekilmiş değirmene dönmek 1
(for a place) to become as silent as a tomb, become like a morgue. 2. to become completely useless
temize çekilmiş belge
engrossment
temize çekilmiş kopya
clean copy
temize çekilmiş kopya
fair copy
Çek
Czech, of the Czechs
Çek
{i} Czech

The flag of the Czech Republic is almost the same as that of the Philippines. - Çek Cumhuriyeti'nin bayrağı Filipinler'inkiyle neredeyse aynıdır.

The professor teaches Czech. - Öğretmen, Çekçe öğretiyor.

Çek
(a) Czech
Çek
czechoslovak
çek
pull#on
çek
{i} check

He opened a checking account with the bank. - O, bankada bir çek hesabı açtı.

May I pay with a travelers' check? - Seyahat çekiyle ödeyebilir miyim?

çek
rollup
çek
lure

Tom lured us into a trap. - Tom bizi bir tuzağa çekti.

The music lured everyone. - Müzik herkesin ilgisini çekti.

çek
drawaway
çek
native or resident of the Czech Republic; resident of the former nation of Czechoslovakia; check
çek
pullon
çek
of the Czech Republic; of the former nation of Czechoslovakia
çek
cheque, check
çek
written order from one party directing a bank to pay a specified amount of money to another party
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) NÜZU'
ÇEK
(Osmanlı Dönemi) Çekoslovakya, Bohemya ahalisinden olan ve Çek'ce konuşan kavim ki, Osmanlı metinlerinde "çeh" diye geçer
Çek
Çek halkına özgü olan
Çek
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
çek
Bir kimsenin, bankadaki parasının dilediği kimseye ödenmesi için bankaya gönderdiği yazılı belge
çekilmiş