on purpose

listen to the pronunciation of on purpose
İngilizce - Türkçe
bile bile

Bunu bile bile yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

Onu bile bile yaptın. - You did that on purpose.

kasten

Çocuk kasten ayağıma bastı. - The boy stepped on my foot on purpose.

Bunu kasten yaptın, değil mi? - You did this on purpose, didn't you?

bilerek

Jack annesinin değerli bir vazosunu kırdı, ama bilerek yapmadı, bu yüzden o kızmadı. - Jack broke his mother's valuable vase, but he didn't do it on purpose, so she wasn't angry.

O hatayı bilerek mi yaptın? - Did you make that mistake on purpose?

mahsus

Bunu mahsus yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

tasarlayarak
kasıtlı olarak
on the purpose of
amacıyla
do on purpose
bilerek yapmak
he did it on purpose.
diye bilerek bunu yaptı
tourism on cultural purpose
(Turizm) kültür amaçlı turizm
İngilizce - İngilizce
Purposefully; with intention; deliberately

That wasn't an accident! You did it on purpose!.

with intention; in an intentional manner; "he used that word intentionally"; "I did this by choice"
purposefully, intentionally
accidentally on purpose
While appearing to be an accident, done deliberately
accidentally-on-purpose
(Slang) apparently accidental but with concealed malevolence or harm
on purpose