on purpose

listen to the pronunciation of on purpose
İngilizce - Türkçe

on purpose teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bile bile Onu bile bile yaptın. - You did that on purpose.
kasten Sanırım Yavuz bunu kasten yaptı. - I think Ertuğrul did this on purpose.
bilerek Onu bilerek mi yaptın? - Did you do that on purpose?
mahsus Bunu mahsus yapıyorsun! - You're doing it on purpose!
tasarlayarak
kasıtlı olarak Pencereyi kasıtlı olarak mı kırdın yoksa kazara mı? - Did you break the window on purpose or by accident?
on the purpose of
amacıyla Bu ülkeye müzik eğitimi amacıyla geldim. - I came to this country for the purpose of studying music.
do on purpose
bilerek yapmak Neden biri bunu bilerek yapmak istesin? - Why would anyone do that on purpose?
he did it on purpose.
diye bilerek bunu yaptı
tourism on cultural purpose
(Turizm) kültür amaçlı turizm
İngilizce - İngilizce

on purpose teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Purposefully; with intention; deliberately That wasn't an accident! You did it on purpose!.
with intention; in an intentional manner; "he used that word intentionally"; "I did this by choice"
purposefully, intentionally
accidentally on purpose
While appearing to be an accident, done deliberately
accidentally-on-purpose
(Slang) apparently accidental but with concealed malevolence or harm
on purpose