tesadüf

listen to the pronunciation of tesadüf
Türkçe - İngilizce
coincidence

Tom doesn't think this is a coincidence. - Tom bunun bir tesadüf olduğunu sanmıyor.

It was sheer coincidence that Mary and I were on the same train. - Mary ve benim aynı trende olmamız, tamamen bir tesadüftü.

incidence
happenstance
contingency
chance event, chance meeting; coincidence, accident
chance, hazard (personified or treated as an agency)
conjunction
fluky
chance event, accident, happenstance; a chance meeting, an accidental encounter; coincidence
accident

It was pure accident that I came to know her. - Onu tanımam tamamen tesadüftü.

I met her by accident. - Tesadüfen onunla karşılaştım.

flukey
fortuity
hap

When I was in New York, I happened to meet my old friend. - Ben New York'ta iken, tesadüfen eski arkadaşımla karşılaştım.

It so happened that I rode in the same train with him. - Tesadüfen onunla aynı trene bindim.

encounter
chance

I met her by chance at a restaurant yesterday. - Dün bir restoranda onunla tesadüfen tanıştım.

By chance, I met your brother on the street. - Tesadüfen, caddede senin erkek kardeşine rastladım.

incident
chance meeting
fortuitousness
haphazardness
casualness
haphazard
fortune
fluke

I thought it was a fluke. - Ben onun bir tesadüf olduğunu düşündüm.

Maybe it was just a fluke. - Belki de bu sadece bir tesadüftü.

tesadüf eden
coincident
tesadüf etmek
1. to meet or encounter by chance, chance to meet, chance upon, come across, come upon, happen upon. 2. (for something) to happen to take place on/at/in, happen to occur on/at/in. 3. (for something) to happen to hit or collide with. 4. to coincide with, occur at the same time as. 5. (for something) to happen to be at the same level as (something else), happen to be on a line with (something else): Ağacın en üst dalı yatak odasının penceresine tesadüf ediyordu. The topmost branch of the tree chanced to be level with her bedroom window
tesadüf etmek
a) to meet by chance, to come across b) to coincide with
tesadüf etmek
hap
tesadüf etmek
happen
tesadüf etmek
happen by chance
aksi tesadüf
unfortunate coincidence
aksi tesadüf
1. As bad luck would have it, .... 2. unfortunate coincidence
aksi tesadüf
a) unfortunate coincidence b) unluckily
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Rastgelme. Bir şey kendiliğinden olma. Tedbirsiz meydana gelme. Bak: Delil-i inayet
(Hukuk) Rastlantı
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi: "Öyle bir tesadüf olsa ki, bir saatçik şu doktorla oturup konuşabilse!"- M. Ş. Esendal
(Osmanlı Dönemi) rastlantı, rastgele olmak
Rastlantı, rast geliş
rast
TESADÜF ETMEK
(Hukuk) Rastlamak
tesadüf etmek
Rastlamak, rast gelmek
Tesadüfler
(Osmanlı Dönemi) A'RAZ
tesadüf