design

listen to the pronunciation of design
İngilizce - Türkçe

design teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tasarlamak Film için yeni bir afiş tasarlamak zorundayım. - I have to design a new poster for the film.
{f} dizayn etmek
{i} tasarım Rauf'un blogunun web tasarımını yaptım. - I did the web design for Oğuz's blog.
{i} dizayn Tiyatronun dizaynı, seyircilerin oyuncularla daha yakınlaşıp, özel bir bağ kurmalarını mümkün kıldı. - The design of the theatre enabled the audience to get up close and personal with the performers.
fikir
düzenbaz
nakşetmek
entrikacı
düşünceli
boyutlandırmak
çizme
ölçülendirmek
sistemin yapısı
yaratma
tasarımlamak
tasarımını yapmak
tasar çizim
tasvir
projelendirmek
yapmak
(Mimarlık) biçimleme
çizmek
josparını çizmek
joba
{f} tasarla Film için yeni bir afiş tasarlamak zorundayım. - I have to design a new poster for the film.
plan
plan çizmek
taslak
desen Tabak üzerindeki deseni seviyor. - She likes the design on the plate.
{i} tasarı Rauf'un blogunun web tasarımını yaptım. - I did the web design for Oğuz's blog.
{i} komplo
{i} amaç, maksat, hedef
{i} niyet
{i} proje
(Tekstil) 1. desen 2. çizmek, desen yapmak
{i} model
{i} amaç
{i} tasarlama Film için yeni bir afiş tasarlamak zorundayım. - I have to design a new poster for the film.
kompozisyon
resim taslağı
{f} modelini çizmek
motif
(Askeri) Plan, maksat, fikir, tasarı
desen, karikatür sitesinden çok sayıda sanatsal karikatürü ücretsiz indirebilir, kullanabilirsiniz
have designs on someone veya something birisinde veya bir şeyde gözü olmak
tasla
entrika
desise
{f} stilize etmek
{f} komplo kurmak
{f} planlamak
{f} kastetmek
{f} 1. tasarımını
kurnaz
hazırlamak
resmetmek
(Askeri) teknik plan
yapı
(İnşaat) proje hazırlamak
desen yapmak
düzenlemek Bahçeyi düzenlemesi için bir bahçıvan çağrıldı. - A gardener was called in to design the garden.
dizayn yapmak
taşar
tasarımı Rauf'un blogunun web tasarımını yaptım. - I did the web design for Oğuz's blog.
yapım
tasarçizim
design box
(Bilgisayar) tasarım kutusu
design data
(Tekstil) tasarım verileri
design defect
(Bilgisayar) tasarım kusuru
design dot
(Bilgisayar) tasarım noktası
design effort
tasarlanmış güç
design factor
dizayn faktörü
design flood
(Çevre) sel tasarımlı
design form
(Bilgisayar) form tasarla
design lists
(Bilgisayar) listeleri tasarla
design master
(Bilgisayar) tasarım şablonu
design method
tasarım yöntemi
design mix
karışım düzenlemesi
design mix
tasarım karışımı
design mode
(Bilgisayar) tasarım modu
design moment
dizayn momenti
design object
(Bilgisayar) nesne tasarla
design office
(Politika, Siyaset) tasarım ofisi
design policy
(Politika, Siyaset) tasarım politikası
design query
(Bilgisayar) sorgu tasarla
design rights
(Politika, Siyaset) tasarım hakları
design rules
tasarım yönetmelikleri
design sets
(Bilgisayar) tasarım kümeleri
design speed
proje hızı
design speed
dizayn hızı
design speed
tasarım hızı
design speed
(Askeri) planlanan hız
design stage
tasarım evresi
design storm
tasarım fırtına gücü
design study
proje çalışması
design study
tasarım çalışması
design study
çizim çalışması
design table
(Bilgisayar) tablo tasarla
design task
proje işi
design task
tasarım işi
design tip
(Bilgisayar) tasarım ipucu
design tool
(Bilgisayar) tasarım aracı
design view
(Bilgisayar) tasarım görünümü
design wave
(Askeri) tasarım dalgası
design cylinder
desen silindiri
design features
tasarım özellikleri
design language processor
tasarım dil işlemci
design load
dizayn yükü
design office
proje bürosu
design office
joba bürosu
design paper
desen kağıdı
design paper
desen kâğıdı
design sheet
proje paftası
design and technology
tasarım ve teknoloji
design criteria
tasarım kriterleri
design effort
tasarım çalışmaları
design engineer
Tasarım mühendisi
design of
tasarım Rauf'un blogunun web tasarımını yaptım. - I did the web design for Oğuz's blog.
design of experiment
deney tasarımı
design pattern
(Mimarlık) Tasarım şablonu
design pattern
(Bilgisayar) Tasarım örüntüsü
design pattern
(Bilgisayar) tasarım deseni, Nesneye dayalı yazılım tasarımında kullanılan yapılar
design skills
tasarım becerileri
design technology
tasarım teknolojisi
design time
tasarım süresi
design altitude
(Askeri) PROJE AZAMİ UÇUŞ İRTİFAI: Bir uçağın azami verimle çalışması için planlanan irtifaı
design automation
bilgisayar destekli tasarim
design basis acciden
(Nükleer Bilimler) tasarıma esas alınan kaza,tasarıma esas kaza
design basis for external enent
(Nükleer Bilimler) dış olaylar için tasarım esasları,tasarıma esas olan dış olaylar
design basis natural events
(Nükleer Bilimler) tasarıma esas alınan doğal olaylar,tasarıma esas doğal olaylar
design defect
tasarim kusuru
design language
tasarim dili
design load
(Askeri) NORMAL YÜKLEME HADDİ: Bir yapı veya makinenin herhangi bir kısmının tehlikeli şekilde zorlanmaksızın taşıyacağı tasarlanan ağırlık
design load
hesap yükü
design load
proje yükü
design load
tasarım yükü
design load
(Askeri) normal yükleme haddi
design mode
Tasarım Kipi
design requirements
tasarim isterleri
design review
(Nükleer Bilimler) tasarımın gözden geçirilmesi
design specifications
tasarim belirtimleri
design studies
(Askeri) PROJE İNCELEMELERİ (HV.): Belirli bir teçhizat hesabına ihtiyaç duyulan ve bir sistemin özelliklerini tespit için yapılan incelemeler
Department of Graphic Design
Grafik Tasarım Bölümü
decorative design
süslü desen
default design
(Bilgisayar) varsayılan tasarım
defective design
kusurlu tasarım
dental prosthesis design
(Diş Hekimliği) diş protezleri tasarımı
denture design
(Diş Hekimliği) takma diş tasarımı
detailed design stage
(İnşaat) ayrıntılı proje evresi
computer-aided design
Bilgisayar destekli tasarım
book design
kitap tasarımı
compact design
derlitoplu tasarım
computer design
(Bilgisayar,Teknik) bilgisayar tasarımı
concept design
avam proje (avan proje)
concept design
avan proje
conceptual design
kavramsal tasarım
construction design
(İnşaat) yapım projesi
copying design
(Bilgisayar) tasarım kopyalanıyor
custom design
(Bilgisayar) özel tasarım
diagram design
(Bilgisayar) çizim tasarımı
drug design
(Eczacılık,Kimya) ilaç tasarımı
engineering design
mühendislik tasarımı
environmental design
(Çevre,Teknik) çevresel tasarım
environmental design
(Çevre) çevre tasarımı
equipment design
araç-gereç tasarımı
intelligent design
akıllı tasarım
interior decoration design
(Mimarlık) iç mimari tasarımı
interior design
iç tasarım
job design
(Ticaret) iş tasarımı
logic design
(Bilgisayar) mantık tasarım
mix design
karışım hesabı
mix design
karışım tasarımı
mix design
(İnşaat) karışım dizaynı
modify design
(Bilgisayar) tasarım değiştir
module design
(Bilgisayar) modül tasarımı
network design
(Bilgisayar) ağ tasarımı
pattern design
(Tekstil) tasarım Rauf'un blogunun web tasarımını yaptım. - I did the web design for Oğuz's blog.
poor design
kötü tasarım
preliminary design
ön proje
preliminary design
ön dizayn
product design
ürün tasarımı
query design
(Bilgisayar) sorgu tasarımı
report design
(Bilgisayar) rapor tasarımı
research design
(Pisikoloji, Ruhbilim) araştırma dizaynı
research design
(Ticaret) tasarım Rauf'un blogunun web tasarımını yaptım. - I did the web design for Oğuz's blog.
sample design
örneklem tasarımı
saw tooth tread design
diş tasarımı sırt gördüm
scene design
sahne tasarımı
slide design
(Bilgisayar) slayt tasarımı
structural design
inşaat projesi
structural design
yapı tasarımı
structural design
(İnşaat,Teknik) yapısal tasarım
stylish design
şık tasarım
survey design
(Ticaret) anket planı
tread design
(Otomotiv) sırt deseni
trigger design
(Bilgisayar) tetikleyici tasarımı
urban design
şehir tasarımı
aeroplane design
uçak dizaynı
city design
şehir tasarımı
computer aided design
bilgisayar destekli tasarım
functional design
fonksiyonel tasarım
interior design
iç dizayn
logical data design
mantıksal veri tasarımı
logical design
mantıksal tasarım
make a design of
dizayn et
object oriented design
nesneye dayalı tasarım
printing design
baskı deseni
program design
bağdarlama tasarımı
random logic design
rastgele mantık tasarımı
system design
sistem tasarımı
systematic design
sistematik dizayn
top down design
yukarıdan aşağı tasarım
Hardware Design Engineer
Donanım tasarımı mühendisi
Interior Architecture and Environmental Design
İç mimarlık ve çevre tasarımı
art and design
Sanat ve tasarım
ec design examination certificate
(Kalite Kontrol) AB Tasarım İnceleme Sertifikası
experimental design
deneysel tasarım
fashion design
moda tasarım Batu bir moda tasarımcısı olmayı umuyor. - Tanju hopes to become a fashion designer.
fashion design stages
moda tasarım aşamaları
information design
enformasyon tasarımı
İngilizce - İngilizce

design teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Intention or plot I give it you without any other design than to shew you that I reckon nothing dear to me, when I want to do you a pleasure.
The composition of a work of art
A plan (with more or less detail) for the structure and functions of an artifact, building or system
The shape or appearance given to an object, especially one that is intended to make it more attractive
A pattern, as an element of a work of art or architecture
The art of designing Danish design of furniture is world-famous.
To lay out or plan
{v} to purpose, intend, plan, devote
{n} a purpose, intention, plan, scheme, aim
create designs; "Dupont designs for the house of Chanel
make a design of; plan out in systematic, often graphic form; "design a better mousetrap"; "plan the new wing of the museum"
intend or have as a purpose; "She designed to go far in the world of business"
create the design for; create or execute in an artistic or highly skilled manner; "Chanel designed the famous suit"
design something for a specific role or purpose or effect; "This room is not designed for work"
conceive or fashion in the mind; invent; "She designed a good excuse for not attending classes that day"
A complete ASIC design including I/O buffers Has a TI-assigned design number (cfxxxxx)
The process of defining the architecture, components, interfaces, and other characteristics of an (automated) system or component
n An object that represents a way of arranging colors and opacities in the drawing plane A mapping from an (x,y) pair into color and opacity values
an arrangement scheme; "the awkward design of the keyboard made operation difficult"; "it was an excellent design for living"; "a plan for seating guests"
features of shape, configuration, pattern, or ornamentation that can be judged by the eye in finished products
A design is the architectural model of a system that is created, modified, and analyzed by the use of an Aesop environment
the selection and arrangement of form to meet aesthetic and functional criteria
the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan); "he contributed to the design of a new instrument" a decorative or artistic work; "the coach had a design on the doors" a preliminary sketch indicating the plan for something; "the design of a building" an arrangement scheme; "the awkward design of the keyboard made operation difficult"; "it was an excellent design for living"; "a plan for seating guests" intend or have as a purpose; "She designed to go far in the world of business" design something for a specific role or purpose or effect; "This room is not designed for work" conceive or fashion in the mind; invent; "She designed a good excuse for not attending classes that day" make a design of; plan out in systematic, often graphic form; "design a better mousetrap"; "plan the new wing of the museum" create the design for; create or execute in an artistic or highly skilled manner; "Chanel designed the famous suit" create designs; "Dupont designs for the house of Chanel
a work of decorative art considered as a new creation; conception or plan shown in completed work; as, this carved panel is a fine design, or of a fine design
To intend or purpose; usually with for before the remote object, but sometimes with to
To form a design or designs; to plan
To create or produce, as a work of art; to form a plan or scheme of; to form in idea; to invent; to project; to lay out in the mind; as, a man designs an essay, a poem, a statue, or a cathedral
To mark out and exhibit; to designate; to indicate; to show; to point out; to appoint
To draw preliminary outline or main features of; to sketch for a pattern or model; to delineate; to trace out; to draw
A preliminary sketch; an outline or pattern of the main features of something to be executed, as of a picture, a building, or a decoration; a delineation; a plan
A plan or scheme formed in the mind of something to be done; preliminary conception; idea intended to be expressed in a visible form or carried into action; intention; purpose; often used in a bad sense for evil intention or purpose; scheme; plot
the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan); "he contributed to the design of a new instrument"
a preliminary sketch indicating the plan for something; "the design of a building"
The invention and conduct of the subject; the disposition of every part, and the general order of the whole
The specification of an artifact that both achieves desired performances and is realizable with high degrees of confidence (Eastman [1981])
The realization of an inventive or decorative plan; esp
a decorative or artistic work; "the coach had a design on the doors"
Specifically, intention or purpose as revealed or inferred from the adaptation of means to an end; as, the argument from design
If someone has designs on something, they want it and are planning to get it, often in a dishonest way. His colonel had designs on his wife. argument from design graphic design industrial design interior design logic design Rhode Island School of Design stage design
If something happens or is done by design, someone does it deliberately, rather than by accident. The pair met often -- at first by chance but later by design. = on purpose
If something is designed for a particular purpose, it is intended for that purpose. This project is designed to help landless people It's not designed for anyone under age eighteen
something intended as a guide for making something else; "a blueprint for a house"; "a pattern for a skirt"
an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions; "his intent was to provide a new translation"; "good intentions are not enough"; "it was created with the conscious aim of answering immediate needs"; "he made no secret of his designs"
make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack"
the creation of something in the mind
A design is a general plan or intention that someone has in their mind when they are doing something. Is there some design in having him in the middle?
A design is a pattern of lines, flowers, or shapes which is used to decorate something. Many pictures have been based on simple geometric designs. = motif
When someone designs a garment, building, machine, or other object, they plan it and make a detailed drawing of it from which it can be built or made. They wanted to design a machine that was both attractive and practical. men wearing specially designed boots
{i} plan; sketch, diagram; model; evil scheme
{f} make plans for; formulate, conceive, think up; intend
The second step in the classic A-D-D-I-E model of Instructional System Design The design phase builds on the analysis information and includes the formulation of a detailed plan for the instruction, known as the Design Document Sometimes Design is broken into "high level design" for the design doc and "low level design" which culuminates in a script or storyboard
Design is the process and art of planning and making detailed drawings of something. He was a born mechanic with a flair for design
A design is a drawing which someone produces to show how they would like something to be built or made. They drew up the design for the house in a week. = plan
The design of something is the way in which it has been planned and made. a new design of clock BMW is recalling 8,000 cars because of a design fault
create designs; "Dupont designs for the house of Chanel"
When someone designs a survey, policy, or system, they plan and prepare it, and decide on all the details of it. We may be able to design a course to suit your particular needs A number of very well designed studies have been undertaken
The process of stipulating the investigatory procedures to be followed in doing a specific evaluation
(1) The process of defining the software architecture, components, modules, interfaces, processing logic, data structures and data definitions for a software system to satisfy specified requirements (2) The result of the design process [adapted from ANSI/IEEE 729]
The devices, lettering, etc appearing on a coin and their arrangement with respect to each other
A phase or type of work consisting of taking a recommended solution and scope of work defined in the project development phase and developing a final design, including right of way and construction plans
implies a systematic planning process prior to the development of something or the execution of some plan in order to solve a problem It involves precision, care, and expertise; the process of specifying conditions for learning; a domain in the field of instructional technology
The act of transforming the Designand into the Designal We recognise that the process of enformulation in general, overlaps these two elements, which is an essential element of the act of designing Examples: "design a shaft based on the following requirements " (In this example, the shaft is the designal, and the set of requirements constitutes the designand )
The process of conceiving, inventing, or contriving a scheme for turning a specification for a computer program into an operational program; the activity that links requirements development to construction "Design" also refers to the result of the design activity Compare Architecture and Detailed design
At its simplest, a synonym for layout Many sign artists take the idea further, however, and say design is the process involved in creating a sign from the time the job is assigned until the actual manufacturing begins, and includes conceptualizing the idea, choosing the colors, typefaces, and graphics and then arranging them in a way that is most effective for catching viewer attention and conveying the client's message
The work required to represent content and data to meet the communication objectives of the site Includes the visual design, the look and feel and navigation/data architecture Close this window
Design is concerned with how things ought to be in order to attain goals and to function In constructive design, a specific artifact is designed In argumentative design, the design space and the design trade-offs of a class of designs is discussed
To conceive and plan; to draw the plans for Also, the plan itself Interactive Software Development requires design from the broadest outline of the program down to the specific arrangement of the elements in each screen
An iterative decision-making process that produces plans by which resources are converted into products or systems that meet human needs and wants or solve problems
The overall conception or scheme of a work of art In the visual arts, the organization of a work's composition based on the arrangement of lines or contrast between light and dark
[M206] Design, in contrast to analysis, involves much less discussion with the customer about the detailed meaning of the system Design is about deciding on structures which can be justified as being necessary in terms of efficiency, flexibility, re-use, and other factors, that is, in design, there is a significant choice in the structures we produce The second stage in the life-cycle of a software development project - intended to determine precisely how the functions required of a computer system can be achieved A number of design solutions may be examined prior to design decisions being made about the structure and implementation details Design, in contrast to analysis, involves much less discussion with the customer about the detailed meaning of the system Design is about deciding on structures which can be justified as being necessary in terms of efficiency, flexibility, reuse, and other factors; that is, in design, there is a significant choice in the structures we produce
design critique
A formal discussion of the good and bad points of a particular design
design load
The total load on a structural system for the most severe combination of loads and forces which it is designed to sustain
design pattern
A general solution to a variety of similar problems
design patterns
plural form of design pattern
design to cost
A process or program to design a product or service to an optimum cost to value ratio
design pattern
(Mimarlık) A design pattern in architecture and computer science is a formal way of documenting a solution to a design problem in a particular field of expertise. The idea was introduced by the architect Christopher Alexander in the field of architecture and has been adapted for various other disciplines, including computer science. An organized collection of design patterns that relate to a particular field is called a pattern language
Design Times
bimonthly American magazine for professionals and consumers that is devoted to topics related to interior design and decoration
Design of Experiments
{i} DOE, plan or model prepared and followed when gathering data in an experiment
design criteria
criteria that designers should meet in designing some system or device; "the job specifications summarized the design criteria
design flow
projected flow through a watercourse which will recur with a stated frequency The projected flow for a given frequency is calculated using statistical analysis of peak flow data or using hydrologic analysis techniques
design flow
The process of a chip design from concept to production
design flow
The quantity of sanitary sewage, expressed in gallons per day for which a system must be designed in accordance with 310 CMR 15 203 BACK TO PAGE
design for manufacturability
(Ticaret) A design process focused on the cost, quality and manufacturing capabilities of a product, rather than elegance
design for test
(Ticaret) A design process that creates products and processes with automatic or integrated test and measurement systems
design to order
(Ticaret) engineer to order (ETO)
argument from design
An alternative name for the teleological argument for the existence of God
computational design
The design of products and processes through the use of digital means, integrating digital technology
computational design
The development of a computational theory of design
computer-aided design
the process of using drawings made by using a computer to design machines, buildings, etc
experimental design
The design of all information-gathering exercises where variation is present, whether under the full control of the experimenter or not
industrial design
the blend of applied art, architecture and engineering which attempts to develop physical solutions to meet particular needs
instructional design
The discipline of creating educational materials, often with the implication of alternative media
intelligent design
A conjecture claiming that biological life on Earth, or more broadly, the universe as a whole, was created by an unspecified intelligent agent rather than being the result of undirected natural processes Intelligent design means that the various forms of life began abruptly through the agency of an intelligent creator with their distinctive features already intact—fish with fins and scales, birds with feathers, beaks, and wings, etc.
interaction design
The structure and definition of the behavior of a system, the surrounding environment, corresponding artifacts, and the elements whom communicate the aforementioned behavior
interior design
The design of space inside homes and buildings, such as choice of decor and furnishings
open design
The collaborative design of things, especially of open source software
systems design
the process or art of defining the hardware and software architecture, components, modules, interfaces, and data for a computer system to satisfy specified requirements. One could see it as the application of systems theory to computing. Some overlap with the discipline of systems analysis appears inevitable
systems design
Design tools such as UML now address some of the issues of computer systems design and interfacing
type design
The art of designing typefaces
web design
The trade of a web designer; the creation of web pages, especially in terms of layout and presentation rather than functionality
zero-order design
An optimal network design within a computer. It involves choosing an optimal reference system and revolving it around a certain real number
co-design
(Felsefe) Co-Design is a philosophy in the American pragmatist tradition, which argues that all people have different ideals and perspectives and that any design process needs to deal with this
enviromental design
Environmental design is the process of addressing environmental parameters when devising plans, programs, policies, buildings, or products. Classical prudent design may have always considered environmental factors; however, the environmental movement beginning in the 1960s has made the concept more explicit
multiple baseline design
(Tıp, İlaç) Multiple Baseline Design is a style of research involving the careful measurement of multiple persons, traits or settings both before and after a treatment. This design is used in medical, psychological and biological research to name a few areas. It has several advantages over AB designs which only measures a single case. By gathering data from many subjects (instances), inferences can be made about the likeliness that the measured trait generalizes to a greater population. In multiple baseline designs, the experimenter starts by measuring a trait of interest, then applying a treatment before measuring that trait again. Treatment should not begin until a stable baseline has been recorded, and should not finish until measures regain stability. If a significant change occurs across all participants the experimenter may infer that the treatment is effective
theora design
(Oyunlar) Guess Who? is a two-player guessing game created by Ora and Theo Coster, also known as Theora Design, first manufactured by Milton Bradley in 1979 in Great Britain. It was brought to the United States in 1982
Türkçe - İngilizce

design teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

(Denizbilim) projelendirmek
design