zorlayarak

listen to the pronunciation of zorlayarak
Türkçe - İngilizce
obliging
compelling
forcing
zorla
hardly

I had hardly checked in at the hotel when he called me. - Sen beni aradığında otelde zorla kayıt yaptırdım.

I could hardly make out what she said. - Söylediği şeyi zorla anlayabildim.

zorla
ill

Illness forced him to give up school. - Hastalık onu okuldan vazgeçmesi için zorladı.

A sudden illness forced her to cancel her appointment. - Ani bir hastalık onu randevusunu iptal etmeye zorladı.

zorla
(Bilgisayar) push

They continued to push south. - Onlar güneyi zorlamaya devam etti.

You don't want to push yourself too hard. - Kendini çok zorlamak istemiyorsun.

zorla
forcefully
zorla
{f} force

Bad weather forced us to call off the picnic. - Kötü hava pikniği iptal etmemiz için bizi zorladı.

In the end, the Germans were forced to withdraw. - Sonunda, Almanlar geri çekilmeye zorlandı.

zorla
against one's will
zorla
just
zorla
scarce
zorla
dominantly
zorla
by main force
zorla
obtrusively
zorla
{f} obliged

Kate was obliged to read the book. - Kate kitap okumaya zorlandı.

zorla
{f} constrained
zorla
{f} forced

Bad weather forced us to call off the picnic. - Kötü hava pikniği iptal etmemiz için bizi zorladı.

I was forced to submit to my fate. - Ben kaderime boyun eğmek için zorlandım.

zorla
compel to
zorla
by brute force
zorla
{f} obligate
zorla
force to

You can't force Tom to do that. - Tom'u bunu yapması için zorlayamazsın.

We can't force Tom to do that. - Onu yapması için Tom'u zorlayamayız.

zorla
{f} compelling
zorla
compel

War compelled soldiers to go to the front. - Savaş askerleri cepheye gitmeye zorladı.

Black people were compelled to work in cotton fields. - Siyah insanlar pamuk tarlalarında çalışmak için zorlandılar.

zorla
by force

They took it by force. - Onlar onu zorla aldılar.

Snorri Sturluson's stories tells, among other things, how Christianity was spread in Norway by force. - Snorri Sturluson'un hikayeleri diğer şeylerin arasında Hristiyanlığın Norveç'te nasıl zorla yayıldığını anlatır.

zorla
force to be
zorla
compel to be
zorla
forcible
zorla
bulldoze
zorla
{f} forcing

I'm not forcing them to pay extra. - Ekstra ödemeleri için onları zorlamıyorum.

Nobody's forcing you to do that. - Onu yapman için hiç kimse seni zorlamıyor.

zorla
uneasily

Tom shifted uneasily. - Tom zorla değiştirdi.

zorla
{f} obliging
zorla
compulsorily
zorla
muscle in
zorla
inflict
zorla
forcibly

The rioters were forcibly removed from the plaza. - Göstericiler zorla plazadan çıkarıldılar.

zorla
constrain
zorla
impel
zorla
forced on
hayal gücünü zorlayarak
by every stretch of the imagination
zorla
constrainedly
zorla
at the point of the bayonet
zorla
compelled

No one may be compelled to belong to an association. - Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz.

The examination compelled me to study hard. - Sınav beni sıkı çalışmaya zorladı.

zorla
under compulsion
zorla
forceto
zorla
perforce
zorla
pressgang
zorla
by violence
zorla
only just
zorla
1. by force, by main force. 2. by exerting pressure
zorla
forceful
zorla
coerce

We haven't been coerced in any way. - Hiçbir şekilde zorlanmadık.

Tom claimed that the contract was invalid because he'd been coerced into signing it. - Tom onu imzalamaya zorlanıldığı için sözleşmenin geçersiz olduğunu iddia etti.

zorla
hard

We were forced to work hard. - Biz çok çalışmak için zorlandık.

The old man was hard of hearing. - Yaşlı adam duymakta zorlanıyor.

zorla
constraining
zorla
compelto
Türkçe - Türkçe
zecren
Zorla
(Osmanlı Dönemi) MÜKREHEN
Zorla
metazori
zorla
Zor kullanarak, zecren; metazori
zorla
Zor kullanarak, zecren, metazori: "Ona da bu hakikati zorla kabul ettirecekti."- Ö. Seyfettin. İstemeyerek, isteksiz olarak, zoraki: "Adama beş lira verdik, zorla başımızdan savdık."- B. Felek
zorla
İstemeyerek, isteksiz olarak, zoraki
zorlayarak